Reklama

Wiadomości

  • 6 maja 2022
  • wyświetleń: 1851

Projekt ważnego dokumentu wyłożony w UM. Można składać uwagi

Od 2 do 23 maja w Wydziale Strategii i Rozwoju czechowickiego Urzędu Miejskiego wyłożony do wglądu jest projekt dokumentu pod nazwą "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czechowice-Dziedzice". Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Jak poinformował Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja.

Zakres "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czechowice-Dziedzice" obejmuje ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, a także zakres współpracy z innymi gminami.

Pełna treść dokumentu oraz formularz uwag dostępny jest w wersji elektronicznej - tutaj.

Wypełniony formularz należy złożyć:
  • osobiście w poniedziałki, wtorki i środy - w godz. 7:30-15:30, w czwartki - w godz. 7:30-17:30 w piątki - w godz. 7:30-13:30 w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice,
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice,
  • elektronicznie poprzez przesłanie skanu na adres e-mail: sr@um.czechowice-dziedzice.pl w terminie do dnia 23 maja 2022 r.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków, zastrzeżeń i uwag jest Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.