Wiadomości

  • 26 maja 2022
  • wyświetleń: 1303

Mikołajów miastem partnerskim naszej gminy? Wniosek mieszkańca

Podczas sesji czechowickiej Rady Miejskiej we wtorek, 24 maja radni rozpatrywali uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca w przedmiocie nawiązania współpracy partnerskiej z miastem Mikołajów w Ukrainie.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wpłynął wniosek mieszkańca z 25 kwietnia w przedmiocie nawiązania współpracy partnerskiej między gminą Czechowice-Dziedzice a miastem Mikołajów w Ukrainie. Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym wniosek mieszkańca został przekazany do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jego rozpatrzenia i zaproponowania sposobu jego załatwienia.

- Miasto Mikołajów w Ukrainie leży w południowej części Ukrainy. Obecnie Mikołajów i jego okolice znajdują się w strefie bezpośrednich walk zbrojnych będących wynikiem agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W związku z tym, obecnie nie ma możliwości nawiązania bezpośredniej współpracy między Gminą Czechowice-Dziedzice a miastem Mikołajów w Ukrainie - stwierdziła komisja po analizie wniosku.

- Po zakończeniu wojny w Ukrainie będzie można rozważyć nawiązanie współpracy partnerskiej między gminą Czechowice-Dziedzice a jednym z miast ukraińskich, które wyrazi wolę nawiązania takiej współpracy - czytamy dalej w projekcie uchwały.

W związku z powyższymi argumentami, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła się do Rady Miejskiej o nieuwzględnienie wniosku mieszkańca z dnia 25 kwietnia 2022 r. w przedmiocie nawiązania współpracy partnerskiej między gminą Czechowice-Dziedzice a miastem Mikołajów w Ukrainie. Za było 9 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.