Wiadomości

  • 10 czerwca 2022
  • 13 czerwca 2022
  • wyświetleń: 6185

Straż miejska poszukuje nowych strażników. Ogłoszono nabór

Komendant straży miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach ogłosił nabór na wolne stanowisko strażnika miejskiego - aplikanta. Zgłoszenia można składać do 19 czerwca.

straż miejska, radiowóz,
Straż miejska poszukuje nowych strażników. Ogłoszono nabór · fot. Straż miejska w Czechowicach-Dziedzicach


Niezbędne wymagania to obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie co najmniej średnie, nienaganna opinia oraz sprawność pod względem fizycznym i psychicznym. Strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ściganie z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Kandydat musi mieć także uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wśród wymagań dodatkowych jest ukończony kurs dla strażników gminnych/miejskich, prawo jazdy kategorii B, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, wykształcenie kierunkowe zakresu: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo medyczne, psychologia, socjologia, ochrona środowiska lub pokrewne.

Ponadto wśród wymagań dodatkowych jest doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa lub w instytucjach/firmach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa lub/i porządku publicznego, ochrony środowiska, ukończony kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej KPP, znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, wiedza na temat działalności straży gminnej/miejskiej, znajomość topografii miasta i gminy Czechowice-Dziedzice.

Praca będzie wykonywany na cały etat, w systemie dwuzmianowym (6.00 - 18.00, 18.00 - 6.00). Jak czytamy w ogłoszeniu o naborze, będzie to praca w terenie, na obszarze miasta i gminy Czechowice-Dziedzice. Ponadto będzie ona wymagać "pełnej sprawności psychoruchowej, narażona na szczególne obciążenie psychiczne, wymagająca koncentracji, dobrego słuchu i wzroku".

Szczegóły naboru, w tym listę wymaganych dokumentów oraz proces rekrutacji, można znaleźć tutaj. głoszenia kandydaci mogą przesyłać do godziny 23.59 w niedzielę, 19 czerwca.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.