Wiadomości

  • 2 sierpnia 2022
  • 3 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 2924

Podpisano umowę. Opracują "konstytucję transportową dla regionu"

Działania zmierzające do opracowania planu zrównoważonej mobilności dla subregionu południowego województwa śląskiego, czyli miasta Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, podjęła Aglomeracja Beskidzka. Plan to swego rodzaju "konstytucja transportowa dla regionu".

Podpisanie umowy dotyczącej Planu Zrównoważonej Mobilności - 2.08.2022
Podpisanie umowy dotyczącej Planu Zrównoważonej Mobilności - 2.08.2022 · fot. UM Bielsko-Biała


2 sierpnia w Bielsku-Białej podpisano umowę dotyczącą realizacji planu z udziałem przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia: przewodniczącego - Jarosława Klimaszewskiego, prezydenta miasta Bielska-Białej i Mariana Błachuta - członka zarządu stowarzyszenia, burmistrza Czechowic-Dziedzic, oraz przedstawiciela wykonawcy, firmy LPW Sp. z o. o. - Radosława Polowego.

Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności i dlaczego jest taki ważny? - Jest to kompleksowy dokument rangi strategicznej, opracowany i wdrażany przez władze miast i gmin oraz podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej, ukierunkowany przede wszystkim na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług. W Planie, obok diagnozy i określenia problemów mobilności występujących na danym obszarze, muszą znaleźć się także adekwatne działania i zachęta do kształtowania wybranych zachowań komunikacyjnych, jak również wskazanie narzędzi monitoringu stanu mobilności - wyjaśnia stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka.

- To ważna chwila dla Aglomeracji Beskidzkiej. Dzisiaj podpisujemy umowę na wykonanie konstytucji transportowej dla naszego subregionu na kolejnych wiele, wiele lat. Ten dokument będzie punktem wyjścia do wielu praktycznych działań związanych z szeroko rozumianą komunikacją, komunikacją miejską i wszelką inną całego obszaru Aglomeracji, bo tak naprawdę nasze samorządy to naczynia połączone w wielu obszarach, a szczególnie właśnie w obszarze komunikacji. Chcemy optymalizować transport, aby był jak najbardziej ekologiczny, przyjazny, nisko lub zeroemisyjny. Ten dokument jest też po to, abyśmy mogli ubiegać się o wiele, różnorakich środków unijnych, czy to na tabor, czy na budowę ścieżek rowerowych, na centra przesiadkowe lub centra park and ride. To jest przyszłość wieloletnia. Bez tego dokumentu trudno byłoby skoordynować działania na takim obszarze, dlatego bardzo się cieszę z tego pierwszego kroku - mówił przewodniczący Aglomeracji Beskidzkiej Jarosław Klimaszewski.

- Aglomeracja Beskidzka zrzeszająca samorządy w sposób odpowiedzialny wyznacza sobie cele, ale również obszary działania. Niewątpliwie obszar szeroko rozumianej mobilności jest nacechowany szeregiem różnych wyzwań i stawianie sobie tam celów na pewno wymaga odpowiedzialnego podejścia. I my to robimy, opracowując bardzo dobry dokument strategiczny. W oparciu o ten plan będzie można realizować cele - dodał członek zarządu Marian Błachut.

Plan Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040+ będzie nie tylko strategicznym opracowaniem, lecz przede wszystkim uruchomi szereg praktycznych działań - wieloletnią politykę w zakresie zrównoważonej mobilności dla całego obszaru, która dzięki systematycznemu monitoringowi będzie modyfikowana zgodnie z bieżącymi potrzebami i warunkami.

Plan będzie w sposób kompleksowy uwzględniać kwestie infrastrukturalne, organizacyjne i operacyjne, budując całościową logikę zmian - a nie tylko planując rozwój infrastruktury. Dążyć będzie do obniżania negatywnego wpływu transportu na środowisko, klimat i mieszkańców, poprzez zwiększanie udziału przyjaznych środowisku środków transportu (transport publiczny, rower, komunikacja piesza, carsharing, carpooling) oraz zmniejszanie zapotrzebowania na indywidualny transport samochodowy.

- Wszelkie proponowane działania będą oceniane przez pryzmat ich wpływu na środowisko, klimat i mieszkańców, a także możliwości wzbudzenia dodatkowego ruchu drogowego. Plan wskaże ponadto działania modelowe, które przykładowo mogą dotyczyć promowania ruchu rowerowego i pieszego w szkołach z jednoczesnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w ich bezpośrednim otoczeniu - informuje stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka.

Jakie są zatem podstawowe cele Planu Zrównoważonej Mobilności? Są to zapewnienie wszystkim mieszkańcom obszaru Aglomeracji Beskidzkiej takich opcji transportowych, które umożliwiają łatwy dostęp do celów podróży i usług; poprawa stanu bezpieczeństwa, w szczególności pieszych i rowerzystów;
redukcja zanieczyszczenia powietrza i hałasu, emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii; promowanie zbiorowych i niskoemisyjnych form transportu osób i towarów; pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców i gospodarki.

- Czyli krótko mówiąc: celem opracowania i wdrożenia takiego planu jest ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz podróży zbiorowych oraz bezemisyjnych na danym obszarze, a w tym przypadku na terenie Aglomeracji Beskidzkiej - zwraca uwagę stowarzyszenie.

Korzyści dla mieszkańców, jakie mogą wynikać z wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności to w szczególności stworzenie spójnej sieci infrastruktury rowerowej (tras i ścieżek rowerowych), w kontekście komunikacyjnym, jak i turystycznym; atrakcyjniejsza i bardziej dostępna komunikacja zbiorowa; wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym; zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego; redukcja emisji spalin; powstawanie nowych centrów przesiadkowych oraz parkingów "parkuj i jedź".

Prace nad tworzeniem Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040+ składają się z kilku etapów. Jednym z nich, bardzo istotnym, są konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru Aglomeracji Beskidzkiej. Celem takich spotkań będzie zebranie informacji o oczekiwaniach, potrzebach czy problemach w funkcjonowaniu poszczególnych gmin w obszarach: transportu, zagospodarowania przestrzennego, środowiska, gospodarki, polityki społecznej, zdrowia, bezpieczeństwa. Informacje o konsultacjach będzie można znaleźć na stronie internetowej http://www.aglomeracjabeskidzka.eu.

mp / czecho.pl

źródło: UM Bielsko-Biała, Stowarzyszenie "Aglomeracja Beskidzka"

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.