Wiadomości

  • 27 października 2022
  • wyświetleń: 993

Rolniku, ubiegaj się o odszkodowanie

Jeszcze do końca października będzie trwało przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód w rolnictwie powstałych z powodów suszy. Odszkodowania maja także dotyczyć innych, niesprzyjających zjawisk atmosferycznych.

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach poinformował, że został wydłużony termin - do dnia 31 października 2022 r. - na złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r., za pośrednictwem elektronicznej aplikacji suszowej. Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji dostępnej pod tym adresem.

- Wprowadzono także możliwość ubiegania się o pomoc finansową dla rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - podkreślają czechowiccy urzędnicy.

Pomoc będzie udzielana w wysokości:
  • 10000 zł - w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.
  • 5000 zł - w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.


O pomoc można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym Agencji na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada.

Do wniosku m.in. będą musiały zostać dołączone m.in.: kopia protokołu oszacowania szkód, lub uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód.

raz / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.