czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 1 listopada 2022
  • 6 listopada 2022
  • wyświetleń: 4053

Co dalej z koncepcją rozwoju ścieżek rowerowych? Odpowiedź burmistrza

Powracamy do zapytania radnego Jerzego Bożka w sprawie rozwoju infrastruktury rowerowej w gminie Czechowice-Dziedzice, zgodnie z opracowaną koncepcją rozwoju ścieżek rowerowych. Burmistrz Marian Błachut zapowiedział, że gmina planuje podjęcie starań o przyznanie środków na realizację części przyjętych w koncepcji założeń, w miarę pojawienia się możliwości aplikacyjnych oraz - przede wszystkim - możliwości budżetowych gminy.

Reklama

Konsultacje społeczne dot. koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych
Co dalej z koncepcją rozwoju ścieżek rowerowych? Odpowiedź burmistrza


Przypomnijmy, jak informowaliśmy w tym artykule, do burmistrza Mariana Błachuta trafiła interpelacja radnego Jerzego Bożka dotycząca rozwoju infrastruktury rowerowej w gminie Czechowice-Dziedzice zgodnie z opracowaną koncepcją rozwoju ścieżek rowerowych.

- Dla gminy Czechowice-Dziedzice została opracowana koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych. Powyższy dokument po konsultacjach z mieszkańcami definiuje najważniejsze z punktu widzenia rowerowego korytarze komunikacyjne i udogodnienia dla rowerzystów, będąc odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed miastem polityka klimatyczna i ochrona środowiska w świetle obecnych zagrożeń cywilizacyjnych - zauważył w swojej interpelacji radny Jerzy Bożek.

W związku z powyższym radny Bożek zwrócił się do burmistrza Mariana Błachuta z pytaniem, czy będą podjęte starania o przyznanie środków zewnętrznych na te zadania w najbliższym okresie, to jest w 2023 roku i następujących latach.

Ponadto radny Bożek zapytał, jakie inwestycje przedstawione w koncepcji przewiduje się realizować, w przypadku pozyskania środków, w 2023 roku i w najbliższym okresie pięcioletnim, czyli do 2027 roku z uwzględnieniem dwóch obszarów.

Jak w odpowiedzi poinformował Marian Błachut, burmistrza Czechowic-Dziedzic, "planuje się podjęcie starań o przyznanie środków na realizację części przyjętych w koncepcji założeń, w miarę pojawienia się możliwości aplikacyjnych oraz - przede wszystkim - możliwości budżetowych gminy".

- Przypominam, że starając się o przyznanie środków na realizację programów z dofinansowaniem zewnętrznym gmina musi zabezpieczyć środki finansowe na tzw. wkład własny, co w obecnej, trudnej sytuacji budżetowej, może być trudne do realizacji w najbliższym okresie - dodał samorządowiec.

- W pierwszej kolejności przewiduje się wprowadzanie rozwiązań, ujętych we wspomnianej koncepcji, które będą możliwe do realizacji w ramach innych, kluczowych inwestycji, o szerszym przedmiotowo zakresie, np. przebudowy określonych dróg i ciągów pieszych. W miarę możliwości oba obszary wspomniane w zapytaniu Pana Radnego będą uwzględniane. O tym, jakie to będą inwestycje, zadecyduje dopiero przedmiotowy zakres konkursu, w ramach którego zostałyby podjęte starania o dofinansowanie - zwrócił uwagę burmistrz.

- W obecnej, niezwykle trudnej sytuacji budżetowej, w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć podstawowe potrzeby i bieżące utrzymanie i remonty istniejącej infrastruktury, w tym drogowej. W przypadku wolnych środków budżetowych takie inwestycje będą oczywiście możliwe do planowania i realizacji z wykorzystaniem wyłącznie środków finansowych tzw. własnych.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.