Wiadomości

  • 20 grudnia 2022
  • 21 grudnia 2022
  • wyświetleń: 3649

Deficytowy budżet gminy przyjęty bez sprzeciwu

Podczas sesji Rady Miejskiej we wtorek, 20 grudnia przyjęto budżet gminy Czechowice-Dziedzice na 2023 rok. Za przyjęciem budżetu głosowało 16 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - 20.12.2022
Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - 20.12.2022 · fot. UM Czechowice-Dziedzice


- Nie trudno zauważyć, że wydatki przekraczają nasze dochody. Nasz budżet na 2023 rok jest budżetem deficytowym - przyznał burmistrz Marian Błachut. - Ale jeśli chodzi o wydatki bieżące i dochody bieżące jest nadwyżka, to świadczy o kondycji finansowej gminy. Powstaje w ten sposób nadwyżka operacyjna - dodał samorządowiec.

Jeśli chodzi o inwestycje, to miasto zamierza kontynuować termomodernizacje, rozpocząć przebudowę Parku Miejskiego "Lasek", a także budować przyłącza wodno-kanalizacyjne. W przyszłym roku z tzw. funduszy norweskich będą realizowane "Zielone wyspy". Do końca dobiega także rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miliardowicach, a w przyszłym roku rozpocznie się podobna inwestycja w Szkole Podstawowej nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach.

- Niestety, podobnie jak w poprzednim roku, tak i w tym, oświata jest niedoszacowana - mówił burmistrz. - Nadwyżki operacyjnej mamy ponad 800 tysięcy złotych, a tu potrzebowalibyśmy około 5 milionów złotych. Mamy nadzieję, że dodatkowe środki na oświatę pojawią się w przyszłym roku. I tu muszę podkreślić, że przede wszystkim musimy zabezpieczyć oświatę. I wszelkie środki, które się pojawią, zostaną przeznaczone na ten cel - zwrócił uwagę samorządowiec.

Ponadto przeprowadzone zostaną inwestycje drogowe. Dotyczą one ulic Komorowickiej, Zawiłej i Słonecznej, a także dróg w Czechowicach Południowych, które zyskają nową nakładkę asfaltową po budowie kanalizacji sanitarnej.

Budżet gminy Czechowice-Dziedzice na 2022 rok - szczegółyUstalono dochody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej wysokości 236 380 542,82 zł, w tym dochody bieżące 216 192 379,33 zł i dochody majątkowe 20 188 163,49 zł.

Wydatki budżetu w przyszłym roku powinny się zamknąć w kwocie 249 089 650,44 zł, w tym wydatki bieżące 215 778 655 zł i wydatki majątkowe 33 310 995,44 zł.

- Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 12 709 107,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki w wysokości 7 253 335,41 zł (kredyt - 3 454 106,17 zł, pożyczka - 3 799 229,24 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 272 184,49 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 5 183 587,72 zł - poinformował Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

Przychody budżetu gminy mają wynieść łącznie 15 713 213,79 zł, a rozchody 3 004 106,17 zł (w tym pożyczki 509 046,18 zł i kredyty 2 495 059,99 zł). Utworzono rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500 tysięcy złotych oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 926 445 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (650 000 zł) oraz na zadania jednostek pomocniczych (276 445 zł).

mp, raz / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.