Wiadomości

  • 20 lutego 2023
  • 21 lutego 2023
  • wyświetleń: 2932

Innowacyjny system SafeCross również na innych przejazdach?

W styczniu informowaliśmy, że na obiekcie testowym w Czechowicach-Dziedzicach, symulującym potencjalny przejazd kolejowo-drogowy, testowany jest system SafeCross. O to, by system służył w całym kraju, interpelował poseł PiS Grzegorz Gaża. Jest odpowiedź Ministerstwa infrastruktury, w której czytamy, że analizowana jest możliwość wprowadzenia rozwiązań dopuszczających użytkowanie tego typu innowacyjnych systemów.

System SafeCross
Działanie Systemu SafeCross · fot. Elmontaż


Od września 2021 r. dzięki zgodzie uzyskanej od PKP PLK system SafeCross zainstalowany i testowany jest na dwóch działających przejazdach kolejowo-drogowych zlokalizowanych na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 139 z ul. Słoneczną i ul. Myśliwską na granicy Pszczyny i Piasku oraz na skrzyżowaniu linii 139 z ul. Torową w Milówce, a także w trzeciej lokalizacji - na obiekcie testowym w Czechowicach-Dziedzicach, symulującym potencjalny przejazd kolejowo-drogowy.

Funkcjonowanie rozwiązania SafeCross wyjaśniono w poniższym materiale wideo:System - jak wskazuje Grzegorz Gaża - w sposób ciągły działa od momentu jego zainstalowania, na bieżąco monitoruje, analizuje, ocenia i raportuje wszystkie zdarzenia, jakie mają miejsce na obsługiwanych przejazdach. Do końca sierpnia 2022 r. ocenił blisko 200 000 zdarzeń. Podczas testów kontrolnych wykazano skuteczność wykrywania i prawidłowości oceny zdarzeń na poziomie przekraczającym 90% (średnia z przeprowadzonych testów). System uzyskał również pozytywną opinię Instytutu Kolejnictwa oraz nagrodę prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. System SafeCross powstał we współpracy z samorządami w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Za jego stworzenie odpowiedzialna jest firma Elmontaż sp. z o.o. oraz Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej.

Więcej o trwających testach piszemy w artykule W Czechowicach-Dziedzicach testują nowoczesny system kolejowy.

System SafeCross
Działanie systemu SafeCross · fot. Elmontaż


Wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury: "analizowana jest możliwość wprowadzenia rozwiązań"Na pytania posła odpowiedział z upoważnienia Ministra Infrastruktury Sekretarz Stanu Andrzej Bittel. W piśmie czytamy:

"Z informacji przedstawionych przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na infrastrukturze kolejowej zarządzanej przez Spółkę testowane są obecnie następujące dodatkowe systemy ostrzegawcze:

  • "SPW-1M" - System Poprawy Widoczności przejazdu od strony drogi produkcji Wielobranżowej i Projektowej sp. z o.o. MONAT. System ostrzega kierowców pojazdów samochodowych o zbliżaniu się do przejazdu kategorii D, a nie o nadjeżdżającym pociągu. Ostrzeganie realizowane jest poprzez dynamiczne podświetlanie typowych znaków drogowych wymaganych przed przejazdami oraz uruchomienie znaku o zmiennej treści w postaci ekranu LED zainstalowanego bezpośrednio przed przejazdem. Działanie systemu uruchamiane jest fotokomórką przez zbliżający się do przejazdu pojazd samochodowy. System wyposażony jest również w kamery telewizji użytkowej Tvu rejestrujące zachowanie kierowców pojazdów samochodowych w strefie przejazdu. Urządzenie zainstalowane jest na przejeździe kategorii D na linii kolejowej nr 139 w miejscowości Rajcza i eksploatowane jest od około półtora roku. Instalację i obecne utrzymanie sfinansował producent.
  • Podobne systemy produkcji Elmontaż sp. z o.o. przy współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, które wymieniane są w interpelacji, zainstalowane są również na linii kolejowej nr 139 w Pszczynie, Piasku i Milówce.


System SafeCross
System SafeCross · fot. Elmontaż


- Odnosząc się do kwestii zmian prawa oraz powszechnej instalacji wyżej wymienionych systemów na przejazdach kolejowo-drogowych, informuję, że powyższe systemy nie są, w rozumieniu polskiego prawa, systemami zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych i w związku z tym nie są instalowane, finansowane, utrzymywane i monitorowane przez PKP PLK S.A. Spółka użycza jedynie obiekty inżynieryjne, jakimi są przejazdy kolejowo-drogowe kategorii D do przeprowadzenia testów. Podmiotami zainteresowanymi i właściwymi w tym obszarze są: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, zarządy dróg, samorządy lokalne i lokalne urzędy administracji państwowej - wyjaśnia Andrzej Bittel.

System SafeCross
Działanie systemu SafeCross · fot. Elmontaż


- Nadmieniam jednocześnie, że w ramach trwających prac legislacyjnych nad projektem nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, analizowana jest możliwość wprowadzenia rozwiązań dopuszczających użytkowanie innowacyjnych systemów poprawiających bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych - czytamy w odpowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury.

ar / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.