czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 2 marca 2023
  • wyświetleń: 826

Radni PiS chcą odwołania marszałka za "brak nadzoru nad spółkami"

W środę, 1 marca w południe Klub Radnych PiS Sejmiku Województwa Śląskiego złożył wniosek o odwołanie marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Reklama

Marszałek Jakub Chełstowski
Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski · fot. Urząd Marszałkowski


Oświadczenie w imieniu klubu wygłosili Przewodniczący Jan Kawulok oraz Radni Bartłomiej Kowalski i Marcin Kozik.

Radni PiS złożyli wniosek o odwołanie marszałka Jakuba Chełstowskiego
Radni PiS złożyli wniosek o odwołanie marszałka Jakuba Chełstowskiego - 1.03.2023 · fot. materiały prasowe


Wniosek o odwołanie Marszałka Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j . Dz.U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) radni Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Sejmiku Województwa Śląskiego niniejszym składają wniosek o odwołanie Pana Jakuba Chełstowskiego z funkcji Marszałka Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Pan Jakub Chełstowski został powołany na funkcję Marszałka Województwa Śląskiego 21 listopada 2018 roku. Fundamentalnym zarzutem, formułowanym przez sygnatariuszy niniejszego wniosku, wobec Pana Jakuba Chełstowskiego jest troska o powierzony i zarządzany majątek publiczny, wyrażający się poprzez brak nadzoru nad spółkami i podmiotami będącymi własnością Województwa Śląskiego. Brak właściwego nadzoru z jednej strony, z drugiej zaś połączony z próbami ręcznego sterowania wybranymi podmiotami prawa handlowego podległymi Zarządowi Województwa Śląskiego, jest dziś nie tylko przedmiotem zainteresowania służb śledczych, ale także powoływanych formalnych i nieformalnych zespołów audytowych w wielu podległych Województwu podmiotach. Aby działania te nosiły znamiona obiektywności i bezstronności zasadnym jest natychmiastowe odsunięcie obecnego Marszałka Województwa od sprawowanej funkcji. W przypadku dalszego pełnienia funkcji przez Pana Marszałka Chełstowskiego, istnieje możliwość wpływania przez Pana Marszałka na działania podległych mu Pracowników, a także dalszą, bezpośrednią i pośrednią ingerencję w działania audytowe podmiotów mu podległych, co stanowi istotne narażenie majątku publicznego na uszczerbek oraz ewidentny konflikt interesów.

Sesje Nadzwyczajne zwołane pod koniec 2022 roku dobitnie pokazały, iż sytuacja Funduszu Górnośląskiego czy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów budzi wiele wątpliwości, gdzie w pierwszym podmiocie toczy się śledztwo Prokuratury Regionalnej w Katowicach w sprawie nieprawidłowości w działaniu, a dokładniej zakupu sprzętu medycznego dla szpitali po zawyżonych cenach. Niegospodarność, o której mowa, miała mieć miejsce w okresie od marca 2020 roku do czerwca 2021 roku, w związku z możliwym udzielaniem nieuzasadnionych ekonomicznie zamówień na środki ochrony osobistej dla placówek medycznych. Podczas nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. wyjaśnienia Marszałka Pana Jakuba Chełstowskiego oraz Dyrektora Nadzoru Prawnego Pana Józefa Koczara wniosły wiele sprzeczności i niespójności. Przypomnienia wymaga, iż to właśnie Marszałek Województwa Śląskiego i nikt inny, z mocy przepisów prawa stanowi nadzór nad majątkiem Województwa Śląskiego.

Problemy z nadzorem odzwierciedla także działalność Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Nadzwyczajna sesja obnażyła jakość zarządzania tym podmiotem. Prezes Zarządu, Henryk Drob nie był w stanie odpowiedzieć na pytania zadane m.in. przez radnych Koalicji Obywatelskiej, a co najważniejsze nierzeczowo uzasadniono powody planowanej podwyżki cen wody, które dotykają bezpośrednio części mieszkańców województwa śląskiego. Spółka nie zdecydowała się na przystąpienie do grupowego zakupu energii elektrycznej organizowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Dlaczego tak się nie stało, nie uzyskano wyjaśnień, zresztą podobnie jak na szereg innych pytań nawiązujących do wykonanych działań mających na celu ograniczanie kosztów.

W mediach jest także głośno o Stadionie Sląskim, choć nie za sprawą wielkich wydarzeń sportowych, a nieprawidłowości związanych z przetargami na organizację Igrzysk Europejskich 2023. "Gazeta Wyborcza'' w artykule zatytułowanym "Rozpisz przetarg i wygraj'' podkreśla, iż prokuratura bada czy z tej Spółki wyprowadzano pieniądze poprzez działania promocyjne z udziałem najlepszych polskich lekkoatletów . Analizowany jest także przetarg, w którym jak wskazano - istnieje duże prawdopodobieństwo "ustawienia'' postępowania na koordynatorów, mających organizować tę imprezę pod przewodnictwem Marcina Rosengartena, nadwornego konferansjera Jakuba Chełstowskiego. Ponadto zainteresowanie śledczych wzbudziło postępowanie na testy przesiewowe podczas Mistrzostw Świata Sztafet Silesia Relays, które organizował właśnie sam Marcin Rosengarten.

Efekt wizerunkowy związany z nadaniem przez Polski Związek Lekkiej Atletyki tytuły Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego został natychmiast nadszarpnięty i całkowicie zniweczony zarówno w oczach światowych władz federacji sportowych, środowisk opiniotwórczych oraz w środowisku partnerów biznesowych partycypujących dotychczas w wielu wydarzeniach. Ujawnienie nieprawidłowości w postaci braku nadzoru w efektywnym zarządzaniu majątkiem oraz prowadzeniem spraw przez organy śledcze, zdecydowanie obciążają Marszałka Jakuba Chełstowskiego, jako prawnie umocowanego do sprawowania funkcji nadzoru w ramach kompetencji w Zarządzie Województwa Śląskiego. Możliwością ujawnienia wielu afer gospodarczych, uporczywym i jawnym złamaniem obowiązującego prawa poprzez brak właściwego nadzoru przez Marszałka Chełstowskiego zaniepokojone są m.in. władze Światowej Federacji Lekkoatletycznej. Cytując za sportowy24.pl "... Z naszych informacji wynika, że prokuratura bada m.in. kwestię nielegalnego wyprowadzania pieniędzy ze Stadionu Śląskiego".

Pan Marszałek Jakub Chełstowski do tej pory nie jest w stanie wytłumaczyć się z tych publicznie stawianych zarzutów. Tym samym postawa Pana Jakuba Chełstowskiego nie tylko nie licuje z powagą funkcji Marszałka Województwa Śląskiego, ale stanowi również zagrożenie dla stabilności funkcjonowania Województwa Śląskiego. Należy pamiętać, że Województwo Śląskie prowadzi obecnie szereg działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich, co w świetle zarzutów ciążących na Marszałku Chełstowskim może stać się zagrożeniem dla ciągłości alokacji publicznych funduszy europejskich w Województwie Śląskim.

Zasadnym wydaje się bowiem sprawdzenie, czy Instytucje Unii Europejskiej będą nadal zainteresowane alokowaniem swoich ogromnych funduszy w województwie zarządzanym przez Marszałka, na którym ciążą zarzuty o brak właściwego nadzoru, niegospodarność w podległych Instytucjach i Spółkach oraz nepotyzm i traktowanie Województwa jak swój folwark. Jako Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie odcinamy się od takiego sprawowania rządów, głęboko wierząc, że Radni obecnej Koalicji Sejmikowej w trosce o zapewnienie praworządności w Województwie Śląskim poprą wniosek o odwołanie Marszałka Chełstowskiego.

W kontekście dbałości o przejrzystość życia publicznego, należy również wskazać na budzące wątpliwości decyzje personalne Pana Marszałka. Tajemnicą poliszynela jest fakt, iż bohaterem i nieformalnym "kadrowym" województwa śląskiego jest doradca marszałka - jak określają go media - Pan Karol Fedorowicz, którego kompetencję i wiedzę tak bardzo ceni sam Pan Marszałek, że znalazł on zatrudnienie w aż trzech spółkach: Kolejach Śląskich, Śląskim Funduszu Rozwoju czy Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów. Z informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej wynika, iż Karol Fedorowicz w każdej z nich posiada umowy, czerpiąc co miesiąc wysokie apanaże, których szczegóły - mimo stosownej interpelacji - nie zostały ujawnione przez Marszałka Jakuba Chełstowskiego. W opinii wnioskodawców budzi to kontrowersje oraz potwierdza traktowanie samorządu województwa śląskiego jako "dojnej krowy" dla najbliższego otoczenia marszałka.

Mając na uwadze powyższe informacje pragniemy podkreślić, że nieakceptowalna dla naszego środowiska jest również pazerność Pana Marszałka Jakuba Chełstowskiego, który mimo podwyżek wynagrodzeń samorządowców uchwalonych przez Zjednoczoną Prawicę zdecydował się na "dorabianie" u Prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, ciągnąc synekury z jednej ze spółek miasta Opole. Zadziwia to o tyle, że zarobki Marszałka Województwa wzrosły w ostatnim czasie o ponad 80%, co daje mu wynagrodzenie na poziomie 20 tys. złotych.

Takie zachowanie dowodzi niebywałej pazerności tego człowieka. Co zatem dla Pana Jakuba Chełstowskiego jest najważniejsze? Dobro i rozwój Śląska? Służba człowiekowi i skromność jaką powinno kierować się w polityce? Niestety nie, czyny pokazują, że najważniejsze dla niego są luksusy i pieniądze. Obrazują to kierunki jego licznych zagranicznych wojaży za publiczne pieniądze m.in. do Stanów Zjednoczonych czy Brazylii. W ostatnich miesiącach Marszałek ochoczo bywał również na salonach szejków arabskich. Warto więc zadać pytanie w jakim celu tam przebywał i na jakie tematy rozmawiał. Co obiecali mu szejkowie i komu tym razem będzie służył?

W dobie globalnego kryzysu gospodarczego oraz wojny na Ukrainie, województwo śląskie potrzebuje stabilizacji oraz dynamicznego rozwoju, gdzie jednym z istotnych części składowych jest wiarygodność oraz silna pozycja Marszałka Województwa. Tych przymiotów nie posiada obecnie sprawujący tę funkcję Pan Jakub Chełstowski.

Opisane w niniejszym wniosku o odwołanie Marszałka Województwa Sląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego działania, potwierdzają konieczność odwołania go z tej funkcji,gdyż jego dalsza obecność w Zarządzie jest wielką kompromitacją nie tylko dla pełnionej funkcji lecz także dla Województwa, podległych mu jednostek i Urzędu Marszałkowskiego, ale przede wszystkim dla mieszkańców naszego regionu. Dalsze pozostanie Jakuba Chełstowskiego w fotelu Marszałka Województwa Śląskiego narusza, w ocenie wnioskodawców, idee przejrzystości, praworządności oraz wiarygodności w optyce spojrzenia Partnerów zewnętrznych, w szczególności Instytucji Unii Europejskiej. W przypadku dalszego pełnienia funkcji przez Jakuba Chełstowskiego zasadnym wydaje się zawiadomienie właściwych organów administracji Instytucji Unijnych oraz wszczęcie procedury przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości sprawowania nadzoru i wydawania środków unijnych.

Mając powyższe na uwadze, należy uznać niniejszy wniosek za w pełni uzasadniony i spełnia przesłanki określone w art. 37 ust. 1 w/w ustawy tj. został poparty co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmiku. W związku z powyższym wnosimy jak w sentencji.


Wniosek podpisali:Jan Kawulok
Piotr Czarnynoga
Józef Kubica
Julia Kloc-Kondracka
Stanisław Baczyński
Jadwiga Baczyńska
Piotr Bańka
Agnieszka Biegun
Dariusz Iskanin
Stanisław Jaszczuk
Wojciech Kałuża
Beata Kocik
Bartłomiej Kowalski
Marcin Kozik
Zbigniew Przedpełski
Jacek Świerkocki
Przemysław Wydra
Ewa Żak

BM / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.