Wiadomości

  • 12 maja 2023
  • 14 maja 2023
  • wyświetleń: 2097

[FOTO] Diecezja ma nowe muzeum. Kosztowało 20 000 000 zł

"To piękny projekt, który łączy przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Jest oparty na wiedzy i profesjonalnym podejściu do dziedzictwa kulturowego, sakralnego, religijnego" - podkreślił 11 maja wicepremier prof. Piotr Gliński podczas otwarcia w Polance Wielkiej koło Oświęcimia Muzeum Rozproszonego Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Otwarcie Muzeum Rozproszonego Diecezji Bielsko-Żywieckiej - 11.05.2023 · fot. www.diecezja.bielsko.pl


Bp Roman Pindel zwrócił uwagę, że "konserwacja, zabezpieczenie zbiorów artystycznych, popularyzacja sztuki sakralnej łączy się z misją Kościoła, jaką jest ewangelizacja". Symbolicznym kluczem wicepremier i biskup w XVI-wiecznej drewnianej świątyni beskidzkiej otworzyli drzwi do zaaranżowanej tam przestrzeni wystawowej.

Biskup w swym wystąpieniu zaznaczył, że z ponad 25 sakralnych obiektów drewnianych na terenie diecezji tylko kilka nie jest wpisanych do rejestru zabytków. - Wszystkie one z jednej strony stanowią świadectwo wiary naszych przodków, którzy je budowali i utrzymywali, którzy doskonale zdawali egzamin z polskości i z katolicyzmu. Jest to jednak wymagająca spuścizna, co wiąże się z jej naturą. Drewniany budulec wymaga nieustannej troski, stałych zabiegów, aby mógł oprzeć się działaniom niszczycielskim nielitościwie upływającego czasu - powiedział.

Dziękując za zaangażowanie instytucjom i osobom duchowny wyjaśnił, że zadaniem nowej placówki jest troska o artystyczną spuściznę Podbeskidzia, będącą w zarządzie poszczególnych parafii. - To konserwacja, zabezpieczenie zbiorów i popularyzacja sztuki sakralnej. To łączy się z misją Kościoła, którą jest ewangelizacja - zaakcentował bp Pindel.

Otwarcie Muzeum Rozproszonego Diecezji Bielsko-Żywieckiej - 11.05.2023
Otwarcie Muzeum Rozproszonego Diecezji Bielsko-Żywieckiej - 11.05.2023 · fot. www.diecezja.bielsko.pl


Zdaniem prof. Glińskiego, zrealizowany projekt jest wspólnym dziełem wielu osób i instytucji. - To piękny projekt, który łączy przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Jest oparty na wiedzy i profesjonalnym podejściu do dziedzictwa kulturowego, sakralnego, religijnego - zaznaczył minister kultury i dziedzictwa narodowego. Stwierdził, że MuRo, oparte na sakralnej architekturze drewnianej, ma przypominać o tym, co przodkowie tworzyli, by wspólnoty mogły się rozwijać. - To wszystko jest pięknie zachowane i przeniesione w teraźniejszość i przyszłość. Siedem obiektów połączone w sieć, o którą zadbano - dodał.

Przy okazji przytoczył konkretne dane związane ze wspieraniem dóbr kultury i dziedzictwa przez kierowany przez niego resort. Jak zauważył, beskidzkie muzeum "jest jednym ze 146 projektów realizowanych z funduszy polskich pochodzących z UE".

Do stworzenia muzeum odniósł się również w rozmowie z telewizją bielsko.tv Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.Poseł RP Rafał Bochenek odczytał specjalny list, jaki przesłała na uroczystość europosłanka Beata Szydło. - Dbałość o tradycję jest gwarantem ciągłości wzmacniania więzi międzypokoleniowych. Będzie ona miała pozytywny wpływ na rozwój naszego regionu, szczególnie turystyki, będzie piękną wizytówką przyciągającą zwiedzających z całego świata. Wierzę, że aspekt edukacyjny także wpłynie pozytywnie na rozwój zainteresowania architekturą sakralną, która jest ważnym elementem polskiej kultury odzwierciedlającym nasze wartości - napisała była premier RP.

Według dyrektora muzeum ks. dr. Szymona Tracza dzięki temu projektowi dla przyszłych pokoleń ocalono siedem "bezcennych dla polskiej kultury drewnianych obiektów".

- Budowle te otrzymały nowe dachy, wymienione zostały podwaliny, posadzki, zakonserwowano elewację boczne, z mozołem przeprowadzono prace konserwatorskie przy ruchomym wyposażeniu. Jednocześnie budowle te stały się nośnikami fascynujących opowieści o szerszym wymiarze, skarbach naszej diecezji, muzycznej kulturze, ze zbiorem instrumentów, technikach ciesielskich, przyrodzie i roślinach występujących w sztuce sakralnej, wreszcie o śmierci, sposobie i przeżywania jej na przestrzeni wieków. To, co autentyczne, historyczne i zarazem piękne uzupełnia wirtualna rzeczywistość wzbogacona o nowatorskie rozwiązania z zakresu informatyki - podkreślił i wyraził przekonanie, że nowa placówka jest "wielką kopalnią wiedzy o naszej drewnianej architekturze, sztuce, a przede wszystkim o naszej chrześcijańskiej narodowej tożsamości".

Otwarcie Muzeum Rozproszonego Diecezji Bielsko-Żywieckiej - 11.05.2023
Otwarcie Muzeum Rozproszonego Diecezji Bielsko-Żywieckiej - 11.05.2023 · fot. www.diecezja.bielsko.pl


Przyznał, że jednym z najbardziej podniosłych dla niego momentów w tym przedsięwzięciu była chwila, gdy na północnej ścianie prezbiterium kościoła w Polance Wielkiej zawiesił namalowany w 1685 roku portret Marcina Cieńskiego, podkomorzego sieradzkiego i właściciela dóbr w Polance Wielkiej.

- Bo oto ten wizerunek człowieka niezwykłego, uczestnika prawie wszystkich wypraw wojennych króla Jana III Sobieskiego, w tym w pamiętnej odsieczy wiedeńskiej, siłacza, który w zawodach pokonał osławionego króla Augusta II Mocnego, gdyż król złamał podkowę, a Cieński przerwał całą talię kart, wrócił po latach tułaczki na swoje miejsce - zauważył.

Zwierzył się, że także jedna z parafianek wręczyła mu kronikę dawnej szkoły w Starej Wsi, prowadzoną od 1866 roku do 1948 stycznia, którą mieli jej rodzicie, dziadkowie, gdy czekali na właściwy moment, żeby ją przekazać do godnego miejsca. Takim miejscem stał się poddany gruntowanej konserwacji budynek starowiejskiej szkoły, jeden z elementów MuRo.

Otwarcie Muzeum Rozproszonego Diecezji Bielsko-Żywieckiej - 11.05.2023
Otwarcie Muzeum Rozproszonego Diecezji Bielsko-Żywieckiej - 11.05.2023 · fot. www.diecezja.bielsko.pl


Uroczyste otwarcie Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego (MuRo) Diecezji Bielsko-Żywieckiej odbyło się w drewnianym kościele św. Mikołaja w Polance Wielkiej. Tu także, w obszernej kruchcie podwieżowej udekorowanej klasycyzującą polichromią z połowy XIX w., stworzono ekspozycję z paramentami liturgicznymi, które są w depozycie MuRo oraz z wybranych parafii Podbeskidzia.

Wśród kilku obiektów najwyższej klasy artystycznej i historycznej znalazły się także, umieszczone w gablocie, pamiątki po św. Józefie Bilczewskim, nigdy jeszcze publicznie nie pokazywane.

Jak zauważa pomysłodawca przedsięwzięcia i dyrektor MuRo ks. dr Szymon Tracz, wśród prezentowanych na wystawie obiektów pierwsze miejsce zajmuje słynna kapa liturgiczna z Kęt, uszyta z XVII-wiecznej tkaniny tureckiej dekorowanej w stylizowany kwiat goździka.

Otwarcie Muzeum Rozproszonego Diecezji Bielsko-Żywieckiej - 11.05.2023
Otwarcie Muzeum Rozproszonego Diecezji Bielsko-Żywieckiej - 11.05.2023 · fot. www.diecezja.bielsko.pl


Goście, wraz z wicepremierem i innymi przedstawicielami rządu - m.in. ministrem funduszy i polityki regionalnej Grzegorzem Pudą, wiceministrem rodziny i polityki społecznej Stanisławem Szwedem - reprezentantami administracji państwowej, samorządu i różnych instytucji przejechali następnie do innych odrestaurowanych obiektów MuRo - w Nidku, Osieku i Starej Wsi.

Beskidzkie Muzeum Rozproszone (MuRo) składa się z trzech części. Zasadniczy moduł stanowi pięć drewnianych, zabytkowych budynków - kościoły w Grojcu, Nidku, Osieku i w Polance Wielkiej oraz budynek dawnej szkoły w Starej Wsi. Kościół w Polance Wielkiej przejął funkcję skarbca. W kościele w Osieku, obok jego wyjątkowego wyposażenia i dekoracji malarskich, można zapoznać się z funkcjonowaniem archiwum i biblioteki parafialnej w okresie staropolskim.

W Nidku tematem dominującym jest powiązanie architektury drewnianej z podbeskidzką przyrodą. Z kolei w malowniczym wnętrzu kościoła w Grojcu istnieje możliwość głębszego wejścia w tajniki historii muzyki Podbeskidzia, zwłaszcza tej związanej z życiem liturgicznym Kościoła. W budynku dawnej szkoły parafialnej w Starej Wsi odtworzono zaś dawne mieszkanie nauczyciela oraz wygląd sali lekcyjnej ze starymi ławkami szkolnymi, oraz dawnymi pomocami naukowymi.

Moduł drugi Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego obejmuje dwa czynne kościoły parafialne w Gilowicach i Łodygowicach. Moduł trzeci to czternaście drewnianych, zabytkowych kościołów wpisanych do krajowego rejestru zabytków z terenów diecezji bielsko-żywieckiej, zlokalizowanych w województwie małopolskim i śląskim.

Projekt "Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej - udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym" zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII Oś Priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Dofinansowanie projektu z UE: 16 812 003 PLN. Całkowita wartość projektu: 20 140 245,21 PLN

mp / czecho.pl

źródło: www.diecezja.bielsko.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.