czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 24 stycznia 2008
  • wyświetleń: 821

Będą nagrody dla promujących gminę

Rada Gminy Bestwina ogłosiła nabór wniosków w ramach III edycji przyznawania corocznych nagród dla promujących gminę, w szczególności w dziedzinie kultury i sztuki, kultury fizycznej, oświaty i nauki.

Reklama

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić: komisje stałe Rady Gminy, Wójt Gminy, placówki oświatowo-wychowawcze mające siedzibę w gminie Bestwina, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i organizacji, zainteresowana strona lub przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej. Wnioski przyjmowane są w Biurze Rady Gminy Bestwina pok. nr 12 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Bestwina z dopiskiem "Nagrody". Termin zgłaszania wniosków wraz z uzasadnieniem upływa z dniem 15 lutego 2008 r.

Do wniosku należy dołączyć materiały świadczące o promowaniu Gminy Bestwina. W związku z planowanym przygotowaniem prezentacji multimedialnej prosi się również o dostarczenie materiałów, które mogłyby być wykorzystane w prezentacji.

UG Bestwina

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.