Wiadomości

  • 31 lipca 2023
  • wyświetleń: 414

Studia MBA a rozwój kariery

Artykuł sponsorowany:

Wyzwania na rynku pracy powodują potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności wśród kadry menedżerskiej i kierowniczej. Nic więc dziwnego, że studia MBA stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem pozwalającym na doskonalenie umiejętności praktycznych i poszerzanie wiedzy określonej specjalizacji. Czym są studia MBA, jak wygląda program studiów i na co mogą liczyć studenci MBA w rozwoju kariery zawodowej?

Studia MBA, Studia podyplomowe, kariera


Studia MBAPełna nazwa studiów MBA z języka angielskiego brzmi: Master of Business Administration. Są to zazwyczaj zaoczne studia podyplomowe przeznaczone dla menedżerów pracujących, jak i również dla wyższej kadry kierowniczej.

Program studiów MBA pozwala na rozwijanie kompetencji miękkich, umiejętności prowadzenia negocjacji, czy efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Programy MBA zazwyczaj są tworzone przez zagraniczne uczelnie lub w bliskiej współpracy z firmami będącymi partnerami studiów, co pozwala na wymianę i przekazanie doświadczeń i profesjonalnej wiedzy z osobami z wieloletnim doświadczeniem, ponieważ do kadry dydaktycznej należą również praktycy biznesu. Dzięki temu studia MBA mogą z powodzeniem przykładać dużą wagę do rozwoju umiejętności praktycznych, prezentowania zdolności decyzyjnych oraz zaznajamiania z najnowszymi rozwiązaniami w świecie biznesu.

Choć dyplom MBA nie jest do tego niezbędny, to absolwenci studiów MBA dzięki swoim podniesionym kompetencjom, mogą liczyć na rozwój kariery w postaci awansu czy wyższego wynagrodzenia.

Dla kogo MBA?Studia MBA są przede wszystkim dla osób mających już pewne doświadczenie na stanowisku menedżerskim lub kierowniczym, jak i również dla osób ambitnych, które chcą nieustannie rozwijać swoje umiejętności i efektywność z zakresu zarządzania i zdolności decyzyjnych. Niektóre studia MBA mogą wymagać od kandydata nie tylko ukończenia studiów wyższych, lecz również określonego doświadczenia zawodowego na odpowiednim stanowisku.

Studia MBA będą również dużym atutem dla każdego, kto chciałby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy czy wiąże przyszłość z wysokimi szczeblami kadry menedżerskiej i kierowniczej.

Uniwersalne umiejętności, które można nabyć na kursach MBA, pozwolą też na znacznie łatwiejszą zmianę branży, gdy wyczerpują się ścieżki rozwoju w obecnej pracy. Jednocześnie ukończenie studiów podyplomowych i następująca po nich zmiana pracy zawodowej wygląda w CV na bardziej przemyślany plan działań, co zazwyczaj może przełożyć się na większą przychylność rekrutera.

Programy MBAProgram MBA składa się przede wszystkim z zajęć dotyczących ekonomii, księgowości, finansów, marketingu, prowadzenia negocjacji, zarządzania przedsiębiorstwem czy zasobami ludzkimi, prawa, czy korzystania z systemów informacji.

Programy MBA skupiają się w dużej mierze na umiejętnościach praktycznych. Dlatego w trakcie kursów MBA od studentów wymagana jest praca w grupach, prezentacje publiczne, udział w rozwiązywaniu praktycznych problemów. Pozwala to uczestnikom rozwijać zdolności interpersonalne, adaptacyjne, radzić sobie ze stresem i presją czasu oraz zwiększać odporność.

Studenci MBA pobudzani są poprzez nowe doświadczenie i wiedzę spoza swojej specjalizacji do ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. Powoduje to zmianę postaw i sposobu myślenia, wyszukiwanie niestandardowych i kreatywnych rozwiązań. Studia stawiają również nacisk na rozwijanie krytycznego myślenia, analizę danych i strategiczne podejmowanie decyzji.

Studia MBA trwają zazwyczaj dwa lata, a zaoczny tryb studiów pozwala na pogodzenie ich z pracą zawodową.

Rodzaje studiów MBAStudia MBA, program studiów


Studia MBA możemy podzielić na 4 rodzaje:

  • podstawowe MBA, które przeznaczone jest dla zawodowych menedżerów,
  • EMBA (z języka angielskiego Executive Master of Business), które jest przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla,
  • GEMBA (Global Executives Master of Business), przeznaczone dla kadry menedżerskiej w instytucjach międzynarodowych,
  • tematyczne studia MBA, które przeznaczone są dla menedżerów nastawionych na rozwój kompetencji i wiedzy w konkretnej specjalizacji.


Zalety studiów MBADlaczego warto zdecydować się na studia podyplomowe MBA, jeśli zależy nam na rozwoju kariery? Powodów jest wiele, a wśród najważniejszych należy wymienić uzyskanie profesjonalnej, szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania i biznesu oraz kompetencji miękkich, wzrost efektywności pracy jako lider zespołu, stosowanie nowoczesnych technik i narzędzi do zarządzania przedsiębiorstwem.
Absolwent studiów MBA będzie również wyróżniać się na rynku pracy, a od 2017 roku dyplom MBA pozwala na zasiadanie w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i zwalnia kandydata z egzaminów na członka takiej rady.

Dyplom MBA to również akredytacje i certyfikaty różnych organizacji z całego świata.

PodsumowanieStudia MBA to zdecydowanie rozsądne rozwiązanie dla każdego członka kadry menedżerskiej i kierowniczej, aby dalej rozwinąć swoją karierę. Jest to szansa zdobycia bezcennej wiedzy i doświadczenia od osób z wieloletnim doświadczeniem w biznesie, poznania nowoczesnych metod i narzędzi związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i kadrą. Ponadto pozwalają rozwinąć konkretne umiejętności praktyczne i zwiększyć efektywność i produktywność. Uzyskanie dyplomu MBA nie tylko zwiększa konkurencyjność na rynku pracy, lecz również prestiż i zwiększa możliwość zatrudnienia w największych spółkach, również tych za granicą.