Wiadomości

  • 11 sierpnia 2023
  • 13 sierpnia 2023
  • wyświetleń: 5267

[FOTO] Wycinka drzew przy nowych blokach budzi wątpliwości. Kto na nią zezwolił?

Do naszej redakcji zgłosił się czytelnik, który poprosił o wyjaśnienie, kto zezwolił na wycinkę drzew, której, według zapowiedzi, miało nie być. Chodzi o dawny lasek przy nowych budynkach deweloperskich przy ulicy Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Ul. Mazańcowicka, drzewa po wycince
Ul. Mazańcowicka, drzewa po wycince · fot. Nadesłane przez czytelnika


Wspomniane budynki mieszkalne powstały - w stanie surowym - w 2020 roku. Tuż obok niego znajdował się lasek, który, jak podkreśla jeden z naszych czytelników, "znał od dziecka".

- Rosły w nim grzyby, po polu chodziły sarny, pod domy podchodziły bażanty. Od razu niepokój wzbudziło u mnie umiejscowienie bloku strasznie blisko gałęzi drzew. Sadzili go w tamtym miejscu przodkowie mieszkańców rejonu - opisuje czechowiczanin.

Swoje wątpliwości mieszkaniec naszego miasta wyraził na internetowej grupie zrzeszającej lokalnych miłośników przyrody - przede wszystkim dotyczyły usunięcia drzew w związku z przeprowadzaną inwestycją. Otrzymał zapewnienie, że "drzewa pozostaną", jednak jego obawy się sprawdziły.

Lasek przy ulicy Mazańcowickiej w 2022 roku · fot. Nadesłane przez czytelnika


- Ucięto drzewa od góry - przynajmniej 1/4 wysokości. Drzewa zostały uszkodzone - w przypadku przycinek nagły brak liści sprawia, iż drzewo nie jest w stanie wytworzyć wystarczająco dużo energii, aby się odżywić. Dodatkowo, do świeżych ran po cięciach, szybko dostają się grzyby, osłabiając drzewo i przyśpieszając czas jego uschnięcia. W styczniu 2022 roku w przeciągu jednego lub dwóch dni cały las - bez żadnej informacji, bez żadnego zawiadomienia - wycięto! - relacjonuje czechowiczanin.

- Mieszkańcy tamtego rejonu są wściekli. Ja zareagowałem smutkiem. W końcu, jak słusznie zauważył pewien pan, który sprawę komentował, wszędzie masowo wycinane są drzewa, traktowane najprawdopodobniej jako najlepsze źródło zarobku na te czasy - dodał nasz czytelnik, który stwierdził, że firma deweloperska nie miała zezwolenia na wspomnianą wycinkę drzew.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach. Jak przekazano naszemu portalowi, "na usunięcie drzew rosnących w rejonie ul. Mazańcowickiej 39 została wydana decyzja zezwalająca. Decyzja nie została wydana na firmę budującą bloki, a na inny podmiot".

Lasek przy ulicy Mazańcowickiej przed oraz po wycince
Lasek przy ulicy Mazańcowickiej przed oraz po wycince · fot. Nadesłane przez czytelnika


- Decyzją z dnia 22 lipca 2021 roku Burmistrz Czechowic-Dziedzic odmówił wnioskodawcy udzielenia zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na terenie działki położonej przy ul. Mazańcowickiej. Wnioskodawca pismem z dnia 12 sierpnia 2021 roku odwołał się od wyżej wymienionej decyzji załączając pozwolenie na budowę, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu, projekt zagospodarowania terenu oraz opinię architekta stwierdzającą brak możliwości innego zagospodarowania przedmiotowego terenu zgodnie z zapisami planu miejscowego - wyjaśnia czechowicki Urząd Miejski.

- Odwołanie zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej. Po rozpatrzeniu odwołania SKO decyzją nr SKOV/428/3259/228/2021 z 20 września 2021 roku uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Na podstawie zgromadzonych materiałów, w tym zapisów planu zagospodarowania przestrzennego, została wydana decyzja z dnia 20 października 2021 roku zezwalająca wnioskodawcy na usunięcie 14 sztuk drzew z uwagi na brak alternatywnych rozwiązań pozwalających na uniknięcie kolizji planowanej inwestycji z przedmiotowym drzewostanem - dodaje UM.

Jak podaje Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, wnioskodawca został zobowiązany do przeprowadzenia nasady zastępczej w liczbie 90 sztuk drzew do 30 października 2023 roku.

Lasek na zdjęciach Google Street View z lipca 2021 roku · fot. Google Street View


- W ramach rekompensaty środowiskowej zaproponowano 10 różnych gatunków drzew, w tym klony pospolite, brzozy pożyteczne, graby pospolite, dęby szypułkowe, buki pospolite, lipy drobnolistne oraz jarzęby pospolite. Drzewa mają zostać posadzone na terenie stanowiącym własność wnioskodawcy położonym w granicach miasta Czechowice-Dziedzice. Nieruchomość, na której rosły drzewa, nie stanowi terenu leśnego, lecz jest przeznaczona w planie ogólnym pod zabudowę - podsumowuje czechowicki Urząd Miejski.

Warto dodać, że obecnie w miejscu dawnego lasku znajduje się parking.

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.