Wiadomości

  • 20 sierpnia 2023
  • wyświetleń: 1384

Powstaje pismo młodoliterackie, ogłoszono konkurs poetycki EXODUS

Pamięta ktoś jeszcze Klub Młodych Exodus w Chybiu-Mnichu, który działał w latach osiemdziesiątych i wydawał periodyk literacki o zasięgu ogólnopolskim pt. Formacja? Bo oto w pewnym sensie historia zatacza koło. Stowarzyszenie "Bez Limitu" tworzy właśnie pismo młodoliterackie dla osób, które parają się poezją i prozą. Ogłasza też konkurs poetycki "Exodus".

poezja, warsztaty


Chodzi o danie szansy tym, którzy nie należą do związków literatów i pisarzy oraz ich utwory nie doczekały się publikacji książkowej. Pismo ma zająć się krytyką literacką, która wskazywałaby młodym twórcom różne ścieżki artystyczne. Ma też dać możliwość publikacji oraz wymiany poglądów w zakresie młodej literatury. Nosić ma tytuł: "ODCIENIE".

- Zaplanowaliśmy cztery wydania pisma rocznie, czyli pomyślanego jako kwartalnik formatu A5 o objętości od 120-200 stron. Wydanie czwarte poświęcone ma być publikacji poplonu konkursu poetyckiego wraz z jego omówieniem i diagnozą. Warto wiedzieć, że w tym roku ogłosimy ogólnopolski konkurs poetycki, na który już pozyskaliśmy środki. Redakcją pisma zajmą się osoby, które są m.in. członkami Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Związku Literatów Polskich, a także Stowarzyszenia "Bez Limitu" - mówią przedstawiciele Stowarzyszenia "Bez Limitu".

- I te dwa elementy - kwartalnik i konkurs - mają fundamentalne znaczenie w stworzeniu środowiska młodoliterackiego. Pismo ma tworzyć przestrzeń dla ludzi, którzy zajmują się literaturą, ale nie mają sposobności, aby się rozwijać - dodają.

Stowarzyszenie "Bez Limitu" powstało w zeszłym roku, ale w ciągu minionych trzech lat jego członkowie, działając jeszcze poza strukturami stowarzyszenia, wydali 25 publikacji książkowych i ponad 100 numerów prasy lokalnej. Wśród publikacji znalazły się np. poplon konkursów poetyckich Klubu Młodych Exodus, a także reedycja ośmiu tomików wierszy członków tegoż klubu, autorskie tomiki wierszy Lucyny Białkowskiej-Pisarek i Barbary Rakus oraz książki, których treść stanowią opracowania historyczne i kulturotwórcze.

Tym razem organizacja chce nawiązać do tradycji działającego w latach 1980-1991 Klubu Młodych Exodus, który był organizatorem ogólnopolskich konkursów poetyckich, a później literackich. W ramach klubu działała również Amatorska Grupa Literacka, do której należeli poeci z całego kraju.

Zawiązanie w latach 1980-1991 środowiska młodoliterackiego udowodniło potrzebę wykreowania pisma. Przez minione lata aż do dziś nie powstał podobny projekt. Zespół ludzi, którzy inicjowali w przeszłości działania w tym zakresie, nie zaprzestał aktywności i dziś w sporej części te same osoby chcą podjąć próbę reaktywowania tamtych pomysłów. Niektóre z nich należały do klubu. Podobnie jak członkowie Stowarzyszenia "Bez Limitu" zachowały kontakt z młodymi poetami, co dowodzi, że diagnoza luki, o której wspominamy, jest trafna.

Krytyk literacki Jan Picheta w książce pt. "Exodus. Tego nie da się opowiedzieć", wydanej w 2020 roku, pisał:

"Działo się to już w chwili niezwykłego rozkwitu aktywności, gdy konkurs przybrał rozmiary ogólnoliterackie i nagradzaliśmy twórców nie tylko poezji, ale i prozy, gdy nadsyłano corocznie tysiące tekstów i gdy najlepsze z nich były drukowane na łamach "Formacji" - jedynego wówczas (po upadku "Radaru") młodoliterackiego pisma w Polsce!"

Regulamin konkursu "Exodus" do pobrania tutaj: Regulamin konkursu Exodus

POMÓŻ - WESPRZYJ LUB UDOSTĘPNIJ:- Środki, którymi dysponujemy, nie wystarczą na wydanie tej publikacji. Liczymy na wasze wsparcie.
Każdej osobie, która wpłaci co najmniej 50 złotych, wyślemy egzemplarz "Odcieni"
- mówią pomysłodawcy inicjatywy.

ar / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.