Wiadomości

  • 13 października 2023
  • wyświetleń: 1034

Poseł Kazimierz Matuszny w rozmowie o kopalnii Silesia!

Artykuł sponsorowany:

Rozmowa z Panem Kazimierzem Matusznym - Posłem na Sejm RP upływającej kadencji, kandydatem do Parlamentu w tegorocznych wyborach z listy Komitetu Wyborczego PiS, okręg wyborczy nr 27 Bielsko -Biała.

Kazimierz Matuszny


Jakie są Pana wrażenia po wczorajszej wizycie w Czechowicach - Dziedzicach, w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia?

- Myślę, że 11 października 2023 roku to kolejna ważna data, w długiej ponad 120 letniej historii czechowickiej kopalni. Miałem przyjemność wziąć udział w bardzo ważnej dla tej kopalni uroczystości rozpoczęcia procesu uruchamiania instalacji kogeneracji. Inwestycji na którą kopalnia czekała od wielu lat. Tajemniczo brzmiąca nazwa instalacja kogeneracji to nic innego jak system umożliwiający wykorzystanie metanu kopalnianego do zasilania silników produkujących energie elektryczną oraz ciepło. Kopalnia Silesia będzie mogła korzystać z wyłapywanego metanu do produkcji prądu i ciepła, a co za tym idzie do obniżenia kosztów swojej działalności oraz do wypełnienia restrykcyjnych norm środowiskowych. To wielki sukces dla kopalni Silesia oraz miasta Czechowice-Dziedzice, mierzony w milionach złotych oszczędności na kosztach wydobycia surowca oraz oszczędności środowiska naturalnego.

- Jest Pan Posłem z tego regionu od wielu lat, jak z Pana perspektywy ocenia Pan kondycję czechowickiej kopalni?

Kopalnia Silesia to jeden z najstarszych zakładów pracy w tym regionie, cieszący się dużą renomą, także jako solidny pracodawca dla mieszkańców kilku sąsiadujących powiatów. To kopalnia z bardzo ciekawą i dramatyczną historią. Wczorajsza uroczystość, fakt uruchomienia możliwości użytkowania kopalnianego metanu to doskonały przykład dbania o zarządzane mienie, jakim jest duży zakład pracy. Jako parlamentarzysta z tego regionu, wielokrotnie włączałem się w sprawy związane z zapewnieniem rozwoju tej kopalni. Pomysł wykorzystania metanu do zapewnienia prądu i ciepła na użytek kopalni nie był, w gruncie rzeczy, czymś nowym. Rozmawiałem w tej sprawie z poprzednimi, zagranicznymi właścicielami kopalni, ale w ich wizji i polityce nie było miejsca na rozwój tego zakładu, była tylko eksploatacja. A rozwój oznacza konieczność inwestowania. Dlatego cieszę się, że nowi właściciele kopalni widzą w niej to "coś więcej" i poprzez inwestycje modernizują ją, przygotowując na dalsze lata pracy. Fakt, że wybudowanie instalacji zajęło tylko 7 miesięcy, co jest ekspresowym tempem, pokazuje troskę i determinację zarządu tej kopalni. I warto dodać, że instalacja kogeneracji jest największą, ale nie jedyną inwestycją realizowaną teraz w Silesii.

- To kolejna wizyta Pana Posła w kopalni Silesia, dlaczego Czechowice-Dziedzice są dla Pana tak ważnym miejscem?

Dla mnie, jako Posła z tego regionu, sprawy tego skrawka naszej Ojczyzny są najwyższym priorytetem. Liczy się każda inicjatywa, każdy projekt, który zapewni stabilność i przewidywalność dla mieszkańców tego miejsca. Sprawą naturalną jest dla mnie bycie po stronie mieszkańców, którzy muszą mieć zagwarantowaną przyszłość i pracę w tym regionie, działanie dla nich. Dlatego angażuję się tam, gdzie proponowane rozwiązania są korzystne dla jego mieszkańców. I co za tym idzie dla regionu. Przykładem tego są sprawy kopalni w Czechowicach-Dziedzicach. Już to podkreślałem wcześniej, że historia tej kopalni, a zwłaszcza ostatnich lat, jest pełna dramatycznych wydarzeń. I nie chodzi mi tylko o katastrofy górnicze. Jeszcze kilka lat temu sposób zarzadzania kopalnią Silesia prowadził, w skrócie mówiąc, do rychłego zamknięcia tego zakładu. Eksploatacja bez większych nakładów na modernizację prowadziła do zamknięcia jednego z największych pracodawców w regionie. Skutki tego byłyby tragiczne, przede wszystkim dla mieszkańców Czechowic-Dziedzic i okolic. Zlikwidowany zostałby nie tylko ważny zakład pracy, ale też coś co spaja społeczność, co stanowi jeden z najważniejszych punktów odniesienia w życiu tysięcy mieszkańców tego regionu. Tego udało się uniknąć. Dlatego zawsze podkreślam, że warto angażować się i wspierać projekty, które dają stabilizację i poczucie przewidywalności.

- Jaka, Pana zdaniem, jest przyszłość węgla kamiennego i tej gałęzi przemysłu, jak mogą wyglądać następne lata jeśli chodzi o górnictwo w tym regionie?


Pomimo, że jest coraz głośniej o transformacji energetycznej, węgiel kamienny będzie w średniej perspektywie czasowej podstawowym paliwem w Polsce. Wojna w Ukrainie i wywołane przez nią zawirowania na rynku energii pokazały, w gruncie rzeczy jedno: warto mieć i dbać o własne surowce energetyczne. Niezależność energetyczna bowiem jest w tych czasach wartością nadrzędną. Dlatego tak ważne są inwestycje modernizujące górnictwo, obniżające koszty wydobycia surowca, umożliwiające realizację wyśrubowanych norm środowiskowych - czyli takie jak instalacja kogeneracji w Silesii. Gratuluję całej kopalni.