Reklama

Wiadomości

  • 7 listopada 2023
  • 12 listopada 2023
  • wyświetleń: 28376

"Diabeł siedział w Czechowicach". Były proboszcz i wikariusz staną przed sądem za molestowanie kobiet

Jezuici Wojciech K. oraz Maciej Sz., odpowiednio byli proboszcz i wikariusz czechowickiej parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, staną przed sądem. Jak poinformował portal Więź.pl, kapłani są oskarżeni o wielokrotne wykorzystanie seksualne kilku kobiet. Rzecznik Prowincji Małopolskiej wydał oświadczenie w tej sprawie - publikujemy je na końcu tego artykułu.

ksiądz, kościół, koloratka, religia
Były proboszcz i wikariusz czechowickiej parafii jezuitów staną przed sądem za molestowanie kobiet - zdj. ilustracyjne · fot. sxc.hu


Jak dowiedział się portal Więź.pl, 27 października Prokuratura Rejonowa w Pszczynie przesłała do Sądu Rejonowego w Pszczynie akt oskarżenia przeciwko dwóm jezuitom: 55-letniemu Maciejowi Sz. i 61-letniemu Wojciechowi K. Obaj zostali oskarżeni o przestępstwa wielokrotnego doprowadzenia drugiej osoby przemocą, groźbą lub podstępem do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych.

Przypomnijmy, zarzuty wobec Macieja Sz. zostały ujawnione 14 listopada 2022 roku przez Paulinę Guzik w dwuczęściowym reportażu śledczym "Towarzystwo Maciejowe" na łamach portalu internetowego http://www.wiez.pl. Artykuły przedstawiały mechanizmy wykorzystywania młodych kobiet przez jezuitę. Autorka opisywała krzywdy psychiczne, duchowe i seksualne wyrządzone młodym dziewczynom przez charyzmatycznego duszpasterza młodzieży oraz bezradne próby zmierzenia się z tym problemem przez kolejnych jezuickich prowincjałów.

- Diabeł siedział w Czechowicach - mówi anonimowo rozmówca portalu Więź.pl. - Jeden oskarżony był tam proboszczem, a drugi wikariuszem - dodaje.

Informację o najnowszej decyzji prokuratury z Pszczyny otrzymał redaktor naczelny kwartalnika "Więź" Zbigniew Nosowski, który - tydzień po publikacji cyklu "Towarzystwo Maciejowe" - złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Nosowski pisał w zawiadomieniu, że przedstawiony przez Paulinę Guzik opis faktów uzasadnia podejrzenie, iż mogło wtedy dojść do zgwałcenia lub wymuszania innych czynności seksualnych (art. 197 kodeksu karnego), do seksualnego wykorzystania bezradności osoby niezdolnej w chwili czynu do odpowiedniego rozpoznania sytuacji lub pokierowania swoim postępowaniem (art. 198) i do seksualnego wykorzystania stosunku zależności (art. 199), gdyż starszy zakonnik działał wobec nastolatek powierzonych jego opiece duszpasterskiej.

Prokuratura postanowiła w zgłoszonych przypadkach prowadzić śledztwo "w sprawie zaistniałego w latach 2007-2008 doprowadzenia przemocą i podstępem do poddania się innej czynności seksualnej, tj. o czyn z art. 197 § 2 kodeksu karnego". Postępowanie doprowadziło jednak do rozszerzenia zarzutów.

Według prokuratorskiego aktu oskarżenia przesłanego do sądu Maciej Sz. oskarżony jest o popełnienie przestępstwa z art. 197 § 2 oraz z art. 197 § 1 i 2 w związku z art. 12 § 1 kodeksu karnego. Równocześnie inny jezuita Wojciech K. został oskarżony o przestępstwo z art. 197 § 1 oraz z art. 197 § 2 w związku z art. 12 § 1 kodeksu karnego. Według wiarygodnych źródeł "Więzi" chodzi o kilka skrzywdzonych kobiet.

Przywoływane przez prokuraturę artykuły kodeksu karnego dotyczą: zgwałcenia poprzez doprowadzenie "przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem" do obcowania płciowego (art. 197 § 1; grozi za to kara pozbawienia wolności od lat 2 do 15); wymuszania innych czynności seksualnych (art. 197 § 2; możliwa kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia) oraz tzw. czynu ciągłego, definiowanego jako "dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru" (art. 12 § 1), czyli krótko mówiąc, do zamierzonej wielokrotności tych zachowań.

Również 27 października Prokuratura Rejonowa w Pszczynie zdecydowała - wobec braku znamion czynu zabronionego - o umorzeniu śledztwa w odniesieniu do jednej z kobiet zgłaszających swoją krzywdę z rąk Macieja Sz. Nie wpływa to, rzecz jasna, na przebieg postępowania kanonicznego w tej sprawie - podkreśla portal Więź.pl.

4 listopada portal Więź.pl wystąpił o komentarz do władz jezuickiej prowincji małopolskiej. Poprosił o informacje o decyzjach prowincjała wobec obu oskarżonych, o terminach podjęcia tych decyzji oraz o stanie i zaawansowaniu postępowania kanonicznego w obu przypadkach.

Krakowskiego prowincjała jezuitów Jarosława Paszyńskiego SJ portal Więź.pl spytał również, jak to możliwe, że ks. Maciej Sz. swobodnie pracował w jezuickim ośrodku duchowości, mając indywidualny kontakt z uczestnikami rekolekcji i dni skupienia w ramach spowiedzi i towarzyszenia duchowego, choć przełożeni wiedzieli już o jego niektórych przestępstwach. Portal Więź.pl chce się także dowiedzieć, jakie środki bezpieczeństwa obecnie wprowadzono, aby zabezpieczyć uczestników rekolekcji w jezuickich centrach duchowości przed podobnymi manipulatorami.

Co z postępowaniem kanonicznym w sprawie Macieja Sz.?Jak informował portal Więź.pl, tydzień po publikacji reportażu Pauliny Guzik, przełożony Macieja Sz. nakazał mu przeniesienie się do miejsca odosobnienia, zakazał "sprawowania świętej posługi, jakiegokolwiek kontaktu o charakterze duszpasterskim i noszenia stroju duchownego". Jezuita do dziś pozostaje w miejscu odosobnienia. Prokuratura zastosowała wobec niego także dozór policyjny.

Równocześnie - po otrzymaniu zawiadomienia od Pauliny Guzik - Prowincja Małopolska Towarzystwa Jezusowego rozpoczęła kanoniczne dochodzenie wstępne w sprawie czynów Macieja Sz. portal Więź.pl pisał, że prowadzenie tego dochodzenia zostało powierzone kompetentnej niezależnej osobie, niezwiązanej z jezuitami.

Według źródeł "Więzi", po wstępnym rozpoznaniu, decyzją władz zakonu postępowanie kanoniczne zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy na forum prawa państwowego. Aktualne wytyczne Konferencji Episkopatu Polski nie nakazują takiego zawieszenia, jezuici działają jednak według norm obowiązujących dla swego zakonu. O zawieszeniu zostały poinformowane osoby zgłaszające swoje krzywdy w postępowaniu kanonicznym.

O co chodzi z drugim jezuitą?Magazyn "Więź" rozmawiał nieoficjalnie z kilkoma osobami znającymi, niekiedy tylko częściowo, obie sprawy. - Diabeł siedział w Czechowicach - mówi anonimowo rozmówca magazynu. - Jeden oskarżony był tam proboszczem, a drugi wikariuszem.

Ks. Wojciech K. był proboszczem parafii w Czechowicach-Dziedzicach w latach 2004-2010, czyli także w okresie, gdy duszpasterzem młodzieży był tam Maciej Sz. (2007-2010). Wcześniej ks. K. pracował w Nowym Sączu i Wrocławiu, a później w Opolu i Kłodzku. Obecnie mieszka w prestiżowym jezuickim Centrum Duchowości w Częstochowie, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie Jasnej Góry.

Ze źródeł jezuickich portal Więź.pl dowiedział się, że pobyt Wojciecha K. w Częstochowie ma służyć nadzorowi nad jego aktywnością. Już przed kilku laty otrzymał on bowiem dożywotni zakaz sprawowania czynności wynikających ze święceń kapłańskich. Został też całkowicie odsunięty od posługi duszpasterskiej, a mszę świętą może sprawować tylko prywatnie. Ponadto w częstochowskim ośrodku nie ma kontaktu z osobami niepełnoletnimi.

Według źródeł "Więzi" zarzuty wobec ks. Wojciecha K. dotyczą czynów, jakie miały miejsce w co najmniej dwóch miastach.

- Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się także, iż już kilka lat temu złożony został wniosek o wydalenie go z zakonu i kapłaństwa. Wciąż jednak nie zapadły jeszcze w tej sprawie ostateczne decyzje. Prawdopodobnie oskarżony wykorzystuje liczne, przysługujące mu w prawie kanonicznym, możliwości składania odwołania. O informacje na ten temat wystąpiliśmy do prowincjała Jarosława Paszyńskiego SJ. Pytamy też, czy jezuici otoczyli opieką osoby pokrzywdzone przez obu zakonników - poinformował portal Więź.pl.

- Zapytaliśmy również dyrektora jezuickiego Centrum Duchowości w Częstochowie, Artura Wennera SJ, czy ks. Wojciech K. ma tam możliwość indywidualnych spotkań duchowych z uczestnikami rekolekcji oraz w jaki sposób weryfikowana jest dojrzałość i stabilność psychiczna osób prowadzących rekolekcje. W odpowiedzi ks. Wenner przekazał, że zgodnie z polityką informacyjną Prowincji osobą upoważnioną do wypowiedzi w takich kwestiach jest rzecznik prasowy, ks. Damian Mazurkiewicz (do niego zwróciliśmy się z pytaniami 4 listopada) - dodaje portal Więź.pl.

Portal Więź.pl opublikował najnowsze informacje na temat sprawy w artykule "Dwaj jezuici staną przed sądem. Są oskarżeni o wielokrotne wykorzystanie seksualne kilku kobiet".

Oświadczenie rzecznika prasowego ProwincjiW poniedziałek 6 listopada pojawiło się także oświadczenie Damiana Mazurkiewicza SJ, rzecznika prasowego Prowincji, w sprawie ks. Macieja Sz. oraz ks. Wojciecha K. Jego pełną treść publikujemy poniżej.

Oświadczenie w sprawie ks. Macieja Sz. oraz ks. Wojciecha K.

W związku z przekazaniem do Sądu Rejonowego w Pszczynie przez tamtejszą Prokuraturę Rejonową aktu oskarżenia przeciwko ks. Maciejowi Sz. i ks. Wojciechowi K. pragnę przekazać poniższe informacje:

  • Po publikacji artykułu na portalu Więź w listopadzie 2022 r. Ksiądz Prowincjał Jarosław Paszyński SJ dekretem z dnia 21 listopada 2022 r. nakazał ks. Maciejowi Sz. zamieszkanie w wyznaczonym miejscu odosobnienia, niezwiązanym z naszymi jezuickimi domami bądź dziełami, gdzie przebywa pod nadzorem władz kościelnych, mając zakaz sprawowania świętej posługi, jakiegokolwiek kontaktu o charakterze duszpasterskim i noszenia stroju duchownego.


Od 30 listopada 2022 r., po otrzymanym zgłoszeniu od p. redaktor Pauliny Guzik, trwa kanoniczne dochodzenie wstępne tzw. investigatio praevia, które prowadzi wykwalifikowana osoba świecka. Ponieważ od stycznia 2023 r. w sprawie ks. Macieja Sz. toczy się również postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Pszczynie, zgodnie z procedurami kościelnymi, by zakończyć kanoniczne dochodzenie wstępne, oczekujemy na wynik dochodzenia państwowego.

  • Dodatkowo, w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z 1 lipca 2022 r. dającą wykładnię art. 240 § 1 Kodeksu karnego, zobowiązującą do zawiadomienia o przestępstwach, które powyższy artykuł wymienia, dokonanych również przed 2017 r., Ksiądz Prowincjał Jarosław Paszyński SJ zgłosił na Policję sprawę wykorzystywania seksualnego osoby poniżej 15 r.ż. przez innego jezuitę, ks. Wojciecha K. W tej sprawie, na podstawie zgłoszenia przyjętego w listopadzie 2014 r., rozpoczęto postępowanie kanoniczne, które zakończyło się w dniu 20 grudnia 2018 r. nałożeniem kary przez Księdza Generała Arturo Sosę SJ względem ks. Wojciecha K. w postaci stałego zakazu jakiejkolwiek posługi kapłańskiej i pracy duszpasterskiej, w tym odprawiania Mszy Św. z ludem.


W związku z otrzymaniem w listopadzie 2019 r. kolejnego zgłoszenia o wykorzystywaniu seksualnym osoby małoletniej przez ks. Wojciecha K. zainicjowano następne postępowanie kanoniczne. Na zakończenie postępowania karno-administracyjnego w czerwcu 2023 r. Ksiądz Generał Arturo Sosa SJ wydał dwa dekrety: o wydaleniu ks. Wojciecha K. z zakonu oraz o wydaleniu go ze stanu duchownego. Oba dekrety zostały zakomunikowane ks. Wojciechowi K. 6 lipca 2023 r. W związku ze złożonymi przez ks. Wojciecha K. odwołaniami od tych dekretów, sprawa czeka na ostateczne rozstrzygnięcie Stolicy Apostolskiej. Do tego czasu moc dekretów jest zawieszona, nadal natomiast obowiązują ks. Wojciecha K. kary z 20 grudnia 2018 r.

Ks. Wojciech K. przebywa w miejscu, w którym nie ma kontaktu z osobami małoletnimi i jest pod nadzorem przełożonego kościelnego.

Zależy nam na dogłębnym zbadaniu spraw, również przez państwowy wymiar sprawiedliwości, z którym współpracujemy, mając na uwadze dobro osób pokrzywdzonych. Wszelkie pytania dotyczące toczącego się postępowania prowadzonego przez państwowy wymiar sprawiedliwości proszę kierować do Prokuratury Rejonowej bądź Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Wyrażamy ogromny ból z powodu głębokich zranień spowodowanych czynami, których dopuścili się nasi współbracia. Ponawiamy także naszą gotowość do przyjęcia osób, które chciałyby zgłosić doznaną krzywdę. Mogą to zrobić kontaktując się bezpośrednio z naszą kurią, bądź z ks. Wojciechem Bojanowskim SJ, Delegatem Prowincjała ds. ochrony dzieci i młodzieży (ochrona@jezuici.pl, 503-739-096). Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, by wszystkie osoby, które zgłosiły krzywdę, zostały należycie przyjęte i wysłuchane. Osobom tym proponowane jest wsparcie psychologiczne i duszpasterskie, którego formy ustalane są bezpośrednio z tymi osobami, uwzględniając potrzeby każdej z nich.

Damian Mazurkiewicz SJ
Rzecznik prasowy Prowincji
Kraków, 6 listopada 2023 r.

mp / czecho.pl

źródło: www.wiez.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.