Wiadomości

  • 24 listopada 2023
  • 26 listopada 2023
  • wyświetleń: 11594

[WIDEO, FOTO] W naszym mieście powstają ogrody deszczowe. To część dużego projektu

Na terenie Czechowic-Dziedzic powstają ogrody deszczowe. Jak zwraca uwagę Urząd Miejski, będą to miejsca, które pozwalają efektywnie gromadzić i wykorzystywać wodę deszczową. To część realizowanego już w naszym mieście dużego projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu- zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice".

Ogrody deszczowe "Park Skrzekowisko" i "Park Północny" · fot. UM Czechowice-Dziedzice


- Ogrody deszczowe mają na celu zwiększenie małej retencji, częściowe zatrzymanie wód opadowych w terenie, odciążenie systemu kanalizacji miejskiej, zwiększenie bioróżnorodności i naturalizację siedlisk przyrodniczych oraz wprowadzenie funkcji edukacji proekologicznej - wyjaśnia Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

W naszym mieście powstanie sześć ogrodów deszczowych:
  • "Rozlewisko" - teren pomiędzy ul. Mazańcowicką i ul. Legionów,
  • "Park Północny" - na terenie parku na Północy,
  • "Literacki Ogród Wodny" - teren przy Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Paderewskiego,
  • "Bulwar Falisty" - teren przy łączniku ulic Falistej i Łukowej,
  • "Stawy Pałacowe" - teren pomiędzy ul. Mazańcowicką i drogą krajową nr 1,
  • "Park Skrzekowisko" - teren pomiędzy ul. Falistą i Bestwińską.
W każdej lokalizacji planuje się utworzenie układu hydraulicznego składającego się ze zbiornika lub zbiorników, rowów i ruraży i ogrodów deszczowych. Działania przyrodnicze będą polegały głównie na wprowadzeniu odpowiednich gatunków roślinności posiadające walory naturalizacyjne, funkcjonalne i estetyczne. Stworzenie ogrodów deszczowych pociągnie za sobą również konsekwencje w zakresie bytowania zwierząt.

Jesienią rozpoczęły się pierwsze prace w czterech lokalizacjach. Najwięcej dzieje się wzdłuż wybudowanej w ubiegłym roku ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ulicą Falistą i ulicą Bestwińską. Na terenie przyszłego "Parku Skrzekowisko" powstały już dwa stawy połączone ze sobą rowem. Wykonano także ścieżki na gruncie.

Wszystkie ogrody deszczowe mają być gotowe na przełomie zimy i wiosny 2024 roku.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w ramach "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Umowa nr MFEOG.07.03.01-12-0043/21-00 w sprawie Projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice".

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.