Wiadomości

  • 6 stycznia 2024
  • 8 stycznia 2024
  • wyświetleń: 6564

Do kiedy musisz wymienić starego kopciucha?

Właściciele domów, którzy po terminie nadal będą wykorzystywać stare kopciuchy na węgiel, mogą zapłacić nawet do 5 tysięcy złotych kary.

Kocioł, piec, palenie
"Do kiedy musisz wymienić starego kopciucha? · fot. UG Pawłowice


Smog to efekt równoczesnego wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych i dużego zanieczyszczenia powietrza. W jego skład wchodzą: pyły zawieszone PM 2,5 i PM 10, para wodna, tlenki azotu i węgla oraz dwutlenek siarki. Są to związki niezwykle niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Dlatego od lat na Śląsku, który jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w kraju, toczy się walka ze smogiem.

Uchwała antysmogowa z 2017 rokuUchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa), zaczęła obowiązywać prawie pięć lat temu, 7 kwietnia 2017 roku. Od tego czasu wiele samorządów regionu podjęło działania informacyjno-edukacyjne dotyczące obowiązku wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne i zakazu stosowania złej jakości paliw. Pojawiły się też źródła finansowania wdrażania tych obowiązków m.in. w postaci rządowych programów Stop Smog oraz Czyste Powietrze jak i dofinansowania gminne. Obowiązująca w woj. śląskim uchwała antysmogowa wprowadziła m.in. terminy wymiany urządzeń grzewczych.

Do 31 grudnia 2021 r. wymienione miały zostać kotły węglowe eksploatowane dłużej niż 10 lat od daty ich produkcji lub kotły bez tabliczki znamionowej.

Do końca 2022 r. wymienione powinny zostać piece (w tym kaflowe) i kominki, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. i które nie spełniają minimalnych poziomów sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń.

Do końca 2023 r. wymienione mają zostać kotły węglowe eksploatowane od 5-10 lat od daty ich produkcji, do końca 2025 r. - kotły węglowe eksploatowane poniżej pięciu lat od daty ich produkcji, a do końca 2027 r. kotły węglowe klasy 3. i 4. certyfikowane według normy PN-EN 303-5:2012 (kotły klasy 3. certyfikowane według normy PN-EN 303-5:2002 należało wymienić do końca 2021 r. lub 2023 r. w zależności od daty produkcji).

Przypomnijmy, że od 1 września 2017 roku uchwała wprowadziła zakaz spalania:
  • węgla brunatnego,
  • mułu i flotu oraz ich mieszanek,
  • węgla o udziale ziarna 0-3mm powyżej 15%,
  • biomasy o wilgotności powyżej 20%.


Co grozi za niedostosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej?Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że "kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny". Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Do kiedy musisz wymienić starego kopciucha?

BM / czecho.pl

źródło: Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Czechowicach-Dziedzicach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj