Wiadomości

  • 23 stycznia 2024
  • 26 stycznia 2024
  • wyświetleń: 4401

Tymi trasami jeżdżą rowerzyści z kraju i zagranicy. W naszej gminie ich stan jest fatalny

Do burmistrza Mariana Błachuta trafiła interpelacja radnego Jerzego Bożka dotycząca poprawy stanu krajowej Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR) oraz międzynarodowej trasy rowerowej Greenway. Chodzi o fragmenty tych tras, które przebiegają przez naszą gminę.

wiślana trasa rowerowa
Znak Wiślanej Trasy Rowerowej


Radny Jerzy Bożek zwrócił się do burmistrza Mariana Błachuta z prośbą o podjęcie starań w kierunku pozyskania środków z Aglomeracji Beskidzkiej na inwestycję dotyczącą poprawy stanu krajowej Wiślanej Trasy Rowerowej oraz międzynarodowej trasy rowerowej Greenway Kraków-Wiedeń, która na terenie naszej gminy biegnie tym samym szlakiem co WTR.

Członek Rady Miejskiej nadmienił, że o informację w sprawie poprawy istniejącego stanu wyżej wspomnianych tras zwrócił się do Piotra Kalisza, pełnomocnika Marszałka Województwa Śląskiego ds. polityki rowerowej, który zaproponował taki tryb postępowania.

- W moim przekonaniu, z uwagi na krytyczny stan, a nawet brak możliwości przejazdu rowerem niektórych odcinków tej trasy przez naszą gminę, podjęcie wszelkich starań w przedmiotowej sprawie należy uznać za zasadne. Tym bardziej, że trasą tą przemieszcza się co roku coraz liczniejsza rzesza cyklistów krajowych i zagranicznych, a samo oznaczenie nawet wzorcowe nie tworzy trasy - zauważył radny Bożek.

Radny Jerzy Bożek przedstawił również uzasadnienie do swojej interpelacji - przedstawiamy je poniżej. Do tematu będziemy wracać, gdy władze gminy ustosunkują się do sprawy.

Uzasadnienie do interpelacji dotyczącej poprawy stanu krajowej Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR) oraz międzynarodowej trasy rowerowej GreenwayW uzasadnieniu do interpelacji dotyczącej poprawy stanu dwóch znaczących tras rowerowych wymienionych w interpelacji zaznaczam, że na odcinku tej trasy od przystanku PKP Zabrzeg ul. Gminna i dalej leśną drogą od ul. Gminnej do wału Jeziora Goczałkowickiego przejazd rowerzystów pozbawiony jest całkowicie bezpiecznego i przyjaznego przejazdu rowerem zgodnego z podstawowymi standardami i wymogami tras rowerowych, z uwagi na liczne rozległe i głębokie dziury z kałużami.

Jadąc dalej od początku wału Jeziora Goczałkowickiego (od strony Zabrzega Czarnolesia) trasy się rozgałęziają. Greenway biegnie koroną wału w kierunku Goczałkowic Zdroju, natomiast MR wyznaczona jest dołem wału, drogą leśną w kierunku ul. Do zapory w Zabrzegu i chociaż jest tam dobrze oznaczona to dla rowerzystów jest nieprzejezdna. Występują tam bardzo głębokie i rozległe zagłębienia z wielkimi kałużami na nieutwardzonym pasie ruchu, dodatkowo tworzący błotnistą nawierzchnię, co zdaniem licznej rzeszy cyklistów nie powinno mieć miejsca na kluczowej krajowej trasie rowerowej jaką jest WTR.

Ponadto chcę dodać, że podczas rozmowy z pełnomocnikiem Marszałka Województwa Śląskiego ds. polityki rowerowej, panem Piotrem Kaliszem zaproponowałem zmianę przebiegu WTR przez naszą gminę, z pominięciem ul. Gminnej (własność PKP) i zastąpienie tego odcinka z wykorzystaniem leśnej ścieżki edukacyjnej pieszo-rowerowej przez las zabrzeski ( bez dziur) ładnym, leśnym ciągiem.

Propozycja ta została odebrana pozytywnie ze wskazaniem, że po pozytywnym zaopiniowaniu tej zmiany przez naszą gminę oraz Aglomerację Beskidzką i Urząd Marszałkowski (z pełnomocnikiem ds. polityki rowerowej) jest możliwa do realizacji, o co również wnoszę.

W podsumowaniu chcę powiedzieć że jako aktywny rowerzysta na omawianej trasie w sezonie rowerowym spotykam bardzo wielu rowerzystów krajowych i zagranicznych z sakwami, którzy są mocno zdegustowani jakością tej pięknej trasy wyznaczonej przez naszą gminę. Warto podkreślić, że trasa ta przebiega w pobliżu rezerwatu Rotuz, Kniei Zabrzeskiej, Jeziora Goczałkowickiego, Doliny Wisły z obszarem Natura 2000, zatem w moim przekonaniu warto próbować dołožyć wszelkich starań, aby jeszcze bardziej wykorzystać i promować ten potencjał naszej gminy. Bardzo przykre jest, że WTR biegnąca wzdłuż pięknej rzeki Wisły, od źródeł do Morza Bałtyckiego, a w województwie śląskim najbardziej nieprzyjaznym odcinkiem jest ten biegnący przez gminę Czechowice-Dziedzice.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.