Wiadomości

  • 3 lutego 2024
  • wyświetleń: 820

Konsultacje gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Znamy projekt dokumentu

Burmistrz Czechowic-Dziedzic zaprosił wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2024.

pies, psy, zwierzęta, bezdomny, bezdomne
Konsultacje gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Znamy projekt dokumentu · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Projekt uchwały czechowickiej Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2024 dostępny jest TUTAJ.

Możemy w nim przeczytać, że celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

Program obejmuje realizację następujących zadań: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną kastrację zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, kastrację zwierząt właścicielskich i ich znakowanie oraz prowadzenie działań edukacyjnych.

Program realizowany będzie we współpracy ze strażą miejską, policją, organizacjami społecznymi, Powiatową Inspekcją Weterynaryjną w Bielsku-Białej, dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich działającymi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, a także społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących.

Ponadto program zawiera rozdziały mówiące o zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku "Reksio" w Bielsku-Białej, opiece nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianiu, odławianiu bezdomnych zwierząt, ograniczeniu populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących czy też kastracji i znakowaniu psów i kotów właścicielskich.

Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:
  • składanie uwag i opinii na formularzu konsultacji w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie pocztą,
  • składanie uwag i opinii na formularzu konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: os@um.czechowice-dziedzice.pl.


Konsultacje trwają od 31 stycznia do 21 lutego.

Załączniki:

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.