Wiadomości

 • 7 lutego 2024
 • wyświetleń: 1601

Nadal obowiązują restrykcje związane z wystąpieniem ptasiem grypy. PLW przypomina

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej przypomina, że w dalszym ciągu obowiązują restrykcje w zakresie utrzymywania drobiu. Zostały nałożone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 marca 2022 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

kura, kury, kogut, dróg, ptaki, hodowla
Nadal obowiązują restrykcję związane z wystąpieniem ptasiem grypy. PLW przypomina - zdj. ilustracyjne · fot. sxc.hu


Rozporządzenie wprowadziło m.in. zakazy i nakazy w przedmiotowym zakresie:

§ 1. Ust.1 W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich gospodarstwach utrzymujących drób:

 1. zakazuje się:


 1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;


 1. nakazuje się:


 1. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale
 3. w pomieszczeniach mieszkalnych,
 4. utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
 5. przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 6. karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka
 7. w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 8. lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
 9. powstrzymywanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
 10. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych, o których mowa
 11. w ust. 3


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej na bieżąco aktualizuje dane w zakresie wymagań weterynaryjnych oraz występowania chorób zakaźnych zwierząt i udostępnia
je pod linkiem: https://bip-bielsko.pl/.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.