Wiadomości

  • 22 lutego 2024
  • 24 lutego 2024
  • wyświetleń: 4063

Poprawi się stan Wiślanej Trasy Rowerowej i Greenway? "Gmina będzie czynić starania"

Pojawiła się odpowiedź burmistrza Mariana Błachuta na interpelację radnego Jerzego Bożka. Wniosek członka czechowickiej Rady Miejskiej dotyczył poprawy stanu krajowej Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR) oraz międzynarodowej trasy rowerowej Greenway, które przebiegają przez naszą gminę.

wiślana trasa rowerowa
Znak Wiślanej Trasy Rowerowej w Zabrzegu Czarnolesiu


Przypomnijmy, jak informowaliśmy w artykule "Tymi trasami jeżdżą rowerzyści z kraju i zagranicy. W naszej gminie ich stan jest fatalny", radny Jerzy Bożek zwrócił się do burmistrza Mariana Błachuta z prośbą o podjęcie starań w kierunku pozyskania środków z Aglomeracji Beskidzkiej na inwestycję dotyczącą poprawy stanu krajowej Wiślanej Trasy Rowerowej oraz międzynarodowej trasy rowerowej Greenway Kraków-Wiedeń, która na terenie naszej gminy biegnie tym samym szlakiem co WTR.

Członek Rady Miejskiej nadmienił, że o informację w sprawie poprawy istniejącego stanu wyżej wspomnianych tras zwrócił się do Piotra Kalisza, pełnomocnika Marszałka Województwa Śląskiego ds. polityki rowerowej, który zaproponował taki tryb postępowania.

- W moim przekonaniu, z uwagi na krytyczny stan, a nawet brak możliwości przejazdu rowerem niektórych odcinków tej trasy przez naszą gminę, podjęcie wszelkich starań w przedmiotowej sprawie należy uznać za zasadne. Tym bardziej, że trasą tą przemieszcza się co roku coraz liczniejsza rzesza cyklistów krajowych i zagranicznych, a samo oznaczenie nawet wzorcowe nie tworzy trasy - zauważył radny Bożek.

W odpowiedzi na interpelację burmistrz Marian Błachut poinformował, że Aglomeracja Beskidzka, która zarządza środkami unijnymi z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, nie dysponuje środkami, o które gmina może się ubiegać z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.

- W grudniu ubiegłego roku przyjęta została Strategia Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 20212027 (z perspektywą do roku 2030), w której w załączniku nr 1 i nr 2 wskazano projekty planowane do realizacji współfinansowane ze środków europejskich w ramach FES 20212027. Projekty te konsumują całą alokację środków europejskich w ramach FES 20212027 przypisaną do podmiotów tworzących Aglomerację Beskidzką - dodał samorządowiec.

Burmistrz Błachut przekazał również, że gmina Czechowice-Dziedzice "czynić będzie starania w celu pozyskania środków z innych źródeł zewnętrznych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie infrastruktury rowerowej zarówno krajowej, jak i gminnej".

Z kolei "zmiana przebiegu trasy Wiślanej Trasy Rowerowej jest do przeanalizowania, a ewentualne propozycje zmian będą do zaproponowania Marszałkowi Województwa".

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.