Wiadomości

  • 6 lipca 2008
  • wyświetleń: 1324

Świadczenia rodzinne - nowy okres

Od 1 września rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy. W związku z tym pracownicy Wydziału Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
od 1 lipca 2008r. do 30 września 2008r. przyjmują wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków, wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Prawo do świadczeń rodzinnych będzie ustalane na podstawie dochodu rodziny uzyskanego w 2007r. Dochód ten nie może przekraczać 504 zł. na osobę w rodzinie albo 583 zł., gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.) w przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 31 lipca 2008 r. świadczenia za wrzesień wypłaca się do 30 września 2008 r.

W przypadku złożenia wniosku w sierpniu 2008r. lub we wrześniu 2008r. świadczenia za wrzesień wypłaca się do 30 października 2008 r. Szczegółowe informacje udzielane są w pokojach 106 i 104 Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w godzinach pracy Urzędu.

Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne mają obowiązek zgłosić uzyskanie dochodu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych uzyskanie dochodu to:
 zakończenie urlopu wychowawczego,
 uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (za wyjątkiem umowy o dzieło),
 uzyskanie emerytury lub renty,
 rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
 uzyskanie zasiłku przedemerytalnego.

Utrata dochodu to:
 uzyskanie prawa urlopu wychowawczego,
 utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (za wyjątkiem umowy o dzieło),
 utrata emerytury lub renty,
 wyrejestrowane działalności gospodarczej,
 utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
 utrata zasiłku przedemerytalnego.

UM Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.