Wiadomości

  • 18 lipca 2003
  • wyświetleń: 1705

Po co kupować Apollo

Fragment wniosku do Komisji Rozwoju i Rolnictwa Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Tereny po byłym przedsiębiorstwie „Apollo” to tereny położone w ścisłym centrum miasta. Stanowią obszar o szczególnej atrakcyjności inwestycyjnej. Posiadają one ścisły i bezpośredni kontakt przestrzenny z centrum miasta. Posiadają doskonałe walory komunikacyjne – z jednej strony mała odległość od ścisłego centrum administarcyjno-handlowego a z drugiej strony dogodność dowiązania do układu komunikacyjnego nie związanego bezpośrednio z centrum a z układem zewnętrznym. Obszar ze względu na wcześniejsze zagospodarowanie posiada pełne uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną. Bardzo ważna jest również bliskość dworca kolejowego i autobusowego. Dodatkowym atutem tego terenu jest jego bezpośredni kontakt z terenem parku miejskiego w rejonie ulic Słowackiego, Barlickiego i Sienkiewicza, który wzbogacać może atrakcyjność funkcjonalną tego miejsca.

Teren ten jako obszar wyjątkowo atrakcyjny nie może pozostać poza wpływem samorządu. Nie powinien być przedmiotem przypadkowego i małointensywnego zagospodarowania mogącego się mijać z intencją zagospodarowania go przez samorząd lokalny. Zagospodarowanie tego terenu powinno w pierwszym rzędzie zabezpieczać lokalne potrzeby i mieć związek z zapewnianiem możliwości realizacji zadań własnych gminy.

Aby móc sprawnie przeprowadzać wspomniane założenia gmina powinna być właścicielem tego terenu. Własność terenu pozwoli na zagospodarowanie i inwestowanie gminy pod kątem interesu całej wspólnoty samorządowej. Niezbędne i pilne jest również przystąpienie Gminy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapewniającego właściwe zainwestowanie obszaru w interesie i zgodnie z oczekiwaniami gminy.


Jacek Niedźwiedzki

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.