Wiadomości

  • 29 października 2008
  • wyświetleń: 1115

Stypendia dla uczniów - nabór wniosków

Jeszcze tylko do końca października można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40 wnioski o przyznanie stypendium.

Stypendia będą przyznawane w ramach projektu systemowego pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim. Wnioski mogą składać uczniowie uczęszczający do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Powiatu Bielskiego.

Warunki ubiegania się o stypendium określa Regulamin Przyznawania Stypendium. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć, w zaklejonej kopercie z napisem „Program stypendialny – Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w terminie do 31 października br.

http://efs.silesia-region.pl/zalaczniki/2008/10/08/1223447963.pdf target=_blank class=dodaj>Pobierz regulamin przyznawania stypendiów.

janowice.glt.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.