czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 18 lutego 2009
  • wyświetleń: 2840

Bezpłatne kursy i szkolenia

Instytucja szkoleniowa TechMaster zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji oraz pobudzenie aktywności osób zagrożonych zjawiskiem marginalizacji społecznej i wykluczeniem społecznym, a także przygotowanie tych osób do wyjścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego.

Reklama

Cykl bezpłatnych kursów/warsztatów, realizowanych w ramach projektu pn. „Nowe umiejętności – szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmuje:

1. Warsztaty rzemiosła – Kurs hafciarstwa – 50 godzin (1 edycja x 10 osób).
2. Kurs – Kucharz regionalny – 100 godzin (1 edycja x 10 osób).
3. Warsztaty rzemiosła – Kurs ceramiki – 60 godzin (1 edycja x 10 osób).
4. Warsztaty rzemiosła – Kurs rzeźbienia – 70 godzin (1 edycja x 10 osób).
5. Kurs – Obsługa komputera z elementami ICT – 120 godzin (1 edycja x 10 osób).
6. Kurs – Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 120 godzin (1 edycja x 10 osób).

Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym wyżej wymienionym kursie. Ponadto każdy kurs przewiduje indywidualne doradztwo zawodowe w wysokości 3 godzin na osobę. Uczestnicy szkoleń mają zagwarantowane dodatkowo bezpłatne materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zameldowane na terenie powiatu żywieckiego oraz powiatu bielskiego, spełniające jeden z poniższych warunków:
 osoby długotrwale bezrobotne,
 osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 osoby po 50 roku życia,
 osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich,
 młodzież w wieku 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym.

Szkolenia realizowane będą w powiecie bielskim lub żywieckim, w gminach/miastach dogodnych ze względu na miejsce zamieszkania większości uczestników. Pierwsze szkolenia planowane są na luty/marzec 2009 r.

Szczegółowe informacje: siedziba firmy TechMaster w Żywcu, przy ul. Kabaty 2, telefon 033 861 16 87 oraz strona internetowa projektu www.efs.techmaster.com.pl.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.