czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 30 marca 2009
  • wyświetleń: 1128

Projekt: Droga do aktywności

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej informuje, że w roku 2009 kontynuowana będzie realizacja projektu systemowego Droga do aktywności – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Promocja integracji społecznej - poddziałania 7.1.2 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Jego głównym celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu bielskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób z ich najbliższego otoczenia.

W roku 2008 projekt ten skierowany był do osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej listę uczestników projektu planuje się poszerzyć o osoby opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego.

Aby realizowane w bieżącym roku działania na rzecz wymienionych grup w pełni odpowiadały na ich potrzeby opracowano dwa narzędzia badawcze (kwestionariusze). Jeden służy do badania potrzeb osób niepełnosprawnych, a drugi do badania potrzeb osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego. Kwestionariusze dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej www.pcpr.starostwo.bielsko.pl w zakładce formularze do pobrania.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie wypełnionego kwestionariusza w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 w pokoju 202 lub 205 lub 211 w terminie do dnia 31 marca 2009 roku.

Uwaga: Złożenie wypełnionego kwestionariusza uznaje się za spełnienie pierwszego kryterium rekrutacyjnego w procesie naboru uczestników projektu.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu uzyskać można dzwoniąc na numery telefonów: 033/8136 663, 033 8136 664, 033/8136 465.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.