czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 2 marca 2009
  • wyświetleń: 877

Eurostypendium drogą do dyplomu

Powiat Bielski ogłasza rekrutację studentów do projektu stypendialnego „Eurostypendia drogą do dyplomu".

Uprawnieni do otrzymywania stypendium są studenci: państwowych i niepaństwowych uczelni wyższych, zameldowani na terenie Powiatu Bielskiego i pozostający w trudnej sytuacji materialnej (przeciętny miesięczny dochód za rok 2007 przypadający na członka rodziny stypendysty nie przekraczający kwoty 504,00 PLN lub 583,00 PLN zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych).

Do 20 marca 2009r. studenci spełniający powyższe kryteria mogą składać wnioski o przyznanie stypendium

Składany komplet dokumentów musi zawierać: Wniosek o przyznanie stypendium, zaświadczenie o statucie studenta, dokumenty potwierdzające wysokość dochodu w 2007 r. w tym zaświadczenia z urzędu skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny oraz oświadczenia o dochodach z działalności gospodarczej (załącznik nr 3) i oświadczenie o innych nieopodatkowanych dochodach wymienionych w pouczeniu do tego oświadczenia (załącznik nr 4).

Złożenie wymaganych dokumentów oraz spełnienie wszystkich kryteriów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium. Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, III piętro, pok. 329.

Pliki do pobrania:
www.powiat.bielsko.pl/dane/wniosek_i_zaswiadczenie_o_statusie_studenta.pdf target=_blank class=dodaj>Wniosek i zaświadczenie o statusie studenta
www.powiat.bielsko.pl/dane/oswiadczenie_o_ryczalcie.pdf target=_blank class=dodaj>Oświadczenie o ryczałcie
www.powiat.bielsko.pl/dane/oswiadczenie_o_innych_dochodach.pdf target=_blank class=dodaj>Oświadczenie o innych dochodach

Bliższe informacje udzielane są pod nr tel. 033 813 68 02 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.