Wiadomości

  • 6 marca 2009
  • wyświetleń: 1969

Wybory do Młodzieżowej Rady

W związku ze zbliżającym się zakończeniem czwartej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kwaśny zarządził nowe wybory do Rady Młodych. Termin zakończenia wyborów został ustalony na 7 kwietnia 2009 r.

Możliwość wybrania swojego przedstawiciela do Rady Młodych mają szkoły ponadpodstawowe, organizacje pozarządowe, które statutowo działają na rzecz młodzieży, instytucje kultury i nauki ukierunkowane na działalność z młodzieżą, kościoły i inne związki wyznaniowe skupiające młodzież, które mają siedzibę w Czechowicach-Dziedzicach. Każdy z podmiotów może wybrać tylko jednego przedstawiciela.

Młodzieżowa Rada Miejska została utworzona z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Intencją jej powołania było włączenie młodych ludzi do budowy społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie umiejętności formułowania i wyrażania własnych opinii, wyrabianie aktywności w życiu publicznym itp.

Początkowo Młodzieżowa Rada Miejska składała się z uczniów szkół średnich. Następnie została poszerzona o przedstawicieli szkół gimnazjalnych. W związku ze spadkiem działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zaproponowała stworzenie nowej formuły jej funkcjonowania. Zaproponowano włączenie do prac Młodzieżowej Rady Miejskiej przedstawicieli różnych środowisk działających na rzecz młodzieży. W czerwcu 2006 roku Rada Miejska uchwaliła nowy Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Obecnie Rada Młodych jest reprezentacją młodzieży w wieku od 13 do 25 lat mieszkającej na terenie naszego miasta. Jej kadencja trwa dwa lata licząc od dnia wyborów.

Podstawowymi celami Rady Młodych są:

* kształtowanie postaw obywatelskich młodego pokolenia, włączenie młodzieży do współpracy z organami samorządowymi,
* konsolidacja działań środowisk młodzieżowych,
* zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i standard ich życia,
* kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień,
* przedstawianie potrzeb i reprezentowanie młodzieży wobec władz samorządowych oraz instytucji.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / http://www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.