czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 19 maja 2009
  • wyświetleń: 772

Powodzie i pożary tematem sesji RM

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołał na dzień 19 maja (wtorek) posiedzenie Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 w sali nr 305 gmachu Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Placu Jana Pawła II 1. Tematem przewodnim sesji będzie: "Zabezpieczenie gminy przed powodzią, pożarami i innymi zdarzeniami losowymi". Projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
II. Przedstawienie porządku obrad Rady Miejskiej.
III. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXII/09 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2009 r.
IV. Wystąpienia zaproszonych gości.

V. Zabezpieczenie gminy przed powodzią, pożarami i innymi zdarzeniami losowymi.
Wystąpienia:
1) Przewodniczącego Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej;
2) Burmistrza jako szefa obrony cywilnej;
3) Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej;
4) Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach;
5) Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej;
6) Komendanta Miejskiego Ochotniczych Straży Pożarnych w Czechowicach-Dziedzicach;
7) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach;
8) Kierownika Biura Terenowego Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Pszczynie;
9) Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bielsku-Białej;
10) Kierownika Zapory Goczałkowickiej;
11) Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach.
12) Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.;
13) Komendanta Straży Miejskiej;
14) dyskusja.

VI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009 – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza.
VII. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
VIII. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
IX. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
X. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
XI. Zapoznanie się z przebiegiem inwestycji realizowanych przez gminę – objazd.
XII. Zamknięcie sesji.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.