Wiadomości

  • 18 lutego 2004
  • wyświetleń: 775

Bezpieczne ferie

Od 13 do 29 lutego, w ramach akcji "Bezpieczne ferie", rozpoczęły się wzmożone kontrole policji. Na pierwszym miejscu kontrolowane są miejsca zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie wykazu zarejestrowanych zimowisk, które są badane pod kątem właściwego oznakowania dróg oraz zastosowania urządzeń zabezpieczających ruch (bariery, zapory łańcuchowe itp.).

Policja przygotowała również pogadanki propagujące zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, obejmujące przede wszystkim zagadnienia dotyczące pieszych wycieczek. Po zgłoszeniu przez organizatora, policjanci mają dokonać wyprzedzającej kontroli stanu technicznego pojazdów, dokumentacji oraz osób wykonujących przewozy. Pojazdy, których stan techniczny będzie budził zastrzeżenie, skierowane zostaną do wyznaczonych stacji diagnostycznych. Ponadto policjanci będą sprawdzać trzeźwość kierujących.

KaP

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.