czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 6 maja 2004
  • wyświetleń: 999

Burmistrz bez absolutorium

Reklama

Po raz pierwszy w historii czechowickiego samorządu burmistrz nie otrzymał absolutorium. Jan Berger, który kieruje czechowicką gminą od trzynastu lat nie otrzymał absolutorium za 2003 rok. Mimo zapowiadanej wcześniej w kuluarach burzy, przed uchwałą zapadła głęboka cisza. Nikt z radnych nie chciał rozmawiać. Wydaje się, że wynik głosowania nikogo nie zaskoczył. Konflikt pomiędzy przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Dopierałą i skupionymi wokół niego radnymi a burmistrzem i radnymi koalicyjnymi wielokrotnie opisywaliśmy. Burmistrz ze spokojem przyjął wynik głosowania. - Czekam teraz na decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2003 rok - wyjaśnia burmistrz Jan Berger.

Mimo że sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawione przez burmistrza otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - to opinie sześciu komisji stałych Rady Miejskiej na temat wykonania budżetu gminy, były równo podzielone. Komisja Rewizyjna, Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Rolnictwa uznały, że burmistrz nie powinien otrzymać absolutorium. Odmiennego zdania były: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Polityki Społecznej oraz Samorządności i Porządku Społecznej. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej, ale tylko pod względem formalno-prawnym, a nie merytorycznym.

Więcej, czytaj w papierowym wydaniu Echa na str. 11

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.