czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 15 października 2010
  • wyświetleń: 5046

Burmistrz o dopalaczach

Publikujemy oświadczenie Burmistrza Czechowic-Dziedzic w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec obrotu środkami zwanymi „dopalaczami”.

Reklama

"Jako Burmistrz Czechowic-Dziedzic wyrażam swoje głębokie zaniepokojenie pojawieniem się na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice punktu sprzedaży różnych substancji psychoaktywnych (tzw. ”dopalaczy”). Nigdy nie wydałem żadnej zgody na prowadzenie tego typu działalności na terenie miasta. Nie akceptuję handlu dopalaczami, a w/w sklep został uruchomiony na podstawie ogólnych przepisów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (ustawa o swobodzie działalności gospodarczej) nie wymagających mojej zgody. Na dzień dzisiejszy nie ma niestety prawnej możliwości zakazu sprzedaży tych artykułów, pomimo, że wymaga tego interes społeczny. Przedsiębiorcy wykorzystują luki w prawie i wprowadzają do obrotu tak niebezpieczne substancje. Ostatnie działania Rządu pozwalają mieć nadzieję, że sytuacja prawna zostanie szybko uregulowana, a sklepy z dopalaczami definitywnie znikną z polskich miast. Pomimo, że sprzedawcy pokrętnie zamieszczają na opakowaniach informacje, że są to artykuły kolekcjonerskie i nie służą do spożycia, powszechnie wiadomo, że środki te są używane przez młodzież do odurzania się oraz wywołania stanów psychodelicznych. Zawierające mieszaninę różnych substancji dopalacze stanowią zagrożenie dla wielu młodych ludzi, którzy pod wpływem ciekawości bądź nacisków koleżeńskich sięgają po dostępne środki. Niestety coraz częściej media donoszą o kolejnych przypadkach bardzo poważnych zatruć lub zgonów ludzi, którzy zażywali dopalacze. Niepokój budzi fakt, że są to przeważnie ludzie bardzo młodzi, a nawet dzieci.

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice, wyrażam swój zdecydowany sprzeciw wobec sprzedaży dopalaczy, popieram wszelkie działania Rządu, które przyczynią się do rozwiązania tego problemu,

a ponadto apeluję:
* prosząc rodziców, nauczycieli i wychowawców o zwiększoną czujność i kontrolę zachowania dzieci i uczniów, o szczere wychowawcze rozmowy i nieustanne uświadamianie młodzieży istniejącego zagrożenia,
* do Policji i Straży Miejskiej o stały monitoring miejsca sprzedaży,
* do osób chcących wynająć lokale użytkowe na działalność handlową na terenie miasta i Gminy Czechowice – Dziedzice o rozwagę i niewynajmowanie tychże lokali z przeznaczeniem na sprzedaż tzw. „dopalaczy”."

Źródło: UM Czechowice-Dziedzice, www.um.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.