czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Rozrywka

  • 10 października 2006
  • wyświetleń: 1320

Konkurs pieśni patriotycznej

11 listopada w Domu Harcerza w Czechowicach-Dziedzicach, odbędzie się konkurs pieśni patriotycznej "Wszystko, co nasze...". W konkursie może wziąć udział każdy. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie odpowiedniego repertuaru. Szczegóły poniżej.

ups / czecho.pl

-----------------------

I ORGANIZATORZY:
Organizatorem Konkursu Pieśni Patriotycznej „ Wszystko, co nasze...” jest Komenda Hufca ZHP im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Czechowicach-Dziedzicach. Koordynatorem imprezy jest HO Kinga Fuchs. W razie pytań i wątpliwości-kontakt telefoniczny 509060253.

ˇ Organizatorzy Festiwalu zapewniają:
- Nagłośnienie wokalne;
- Instrument klawiszowy;
- Odtwarzacz kaset i płyt CD.

II CELE:
ˇ Popularyzowanie pieśni patriotycznej jako element tradycji,
ˇ Wzbudzenie w młodych ludziach patriotyzmu,
ˇ Uczczenie Święta Niepodległości.

III TERMIN FESTIWALU:
ˇ 11 listopada 2006r.

IV MIEJSCE FESTIWALU:
ˇ Hufiec ZHP im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Czechowicach- Dziedzicach (Dom Harcerza), ul. Narutowicza 4.

V ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie repertuaru
odpowiadającego założeniom programowym.
2. Konkurs pieśni patriotycznej „Wszystko, co nasze...” obejmuje
zasięgiem wszystkie szkoły Czechowic- Dziedzic oraz okolic.
3. Zgłoszenie udziału odbywa się poprzez przesłanie na adres organizatora KARTY ZGŁOSZENIA oraz tekstów prezentowanego utworu.

VI ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:
ˇ Uczestnicy konkursu wykonują dwa utwory,

ˇ Główne kryteria oceny:
- dobór repertuaru - treść i charakter utworów zgodny z założeniami regulaminu,
- wartości artystyczne utworów, oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestników.
- interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców oraz wartości artystyczne muzyki

ˇ W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety, grupy wokalne, chóry, zespoły...itp.

ˇ W odniesieniu do repertuaru obowiązują następujące zasady:
- Prezentowane mogą być utwory, które zostały wcześniej opublikowane;
- Prezentowanie utworów nowych - w tym również własnych, prezentowanie
utworu znanego z nową, własną interpretacją.

ˇ Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostało przez organizatorów
jury składające się z fachowców z dziedziny muzyki i historii.

ˇ Podstawą do sformułowania werdyktu jury jest wysłuchanie wszystkich
uczestników zgłoszonych do konkursu.

ˇ Ostateczny werdykt ustalony jest w drodze wspólnej dyskusji członków
jury.

ˇ Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

ˇ Jury ma obowiązek uzasadnienia werdyktu końcowego.

ˇ Uczestnicy konkursu mają prawo zgłaszania się do członków jury o
uzasadnienie ocen poszczególnych wykonawców.

Nagrody i wyróżnienia funduje:

Komenda Hufca ZHP Czechowice- Dziedzice im. Olgi i Andrzeja Małkowskich.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zgłoszenie zgodne z regulaminem na załączonych kartach należy wysłać na n/w adresy organizatorów do 20.10 2006 roku (karta + egz. tekstów i
muzyki):

KOMENDA HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE ul. NARUTOWICZA 4 Lub: kindek@interia.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.