Rozrywka

  • 15 lutego 2007
  • wyświetleń: 1242

Pomoc dla potrzebujących

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił całoroczny konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa, określonej w „Programie współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007”.

Dofinansowane z pełnej puli 1,1 mln zł wsparcia na projekty w dziedzinie polityki społecznej będą projekty dotyczące m.in. aktywizacji społecznej osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, integracji społecznej niepełnosprawnych, aktywizacji osób starszych na rzecz środowisk lokalnych oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością. Wspierane będą także projekty służące rozwojowi organizacji społecznych.

O dofinansowanie mogą się starać m.in. organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe.

new / czecho.pl

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.