Wiadomości

  • 9 grudnia 2013
  • wyświetleń: 12534

Ministerstwo o skrzyżowaniu

Za pośrednictwem posła Stanisława Szweda temat niebezpiecznego skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z ulicami Lipowską i Świerkowicką trafił do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

lipowska dk1
Brak środków finansowych może spowodować, że przebudowa skrzyżowania ruszy dopiero w 2015 roku · fot. google.com


W ostatni dzień października poseł Prawa i Sprawiedliwości złożył w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zapytanie. W swoim piśmie Stanisław Szwed dociekał kiedy nastąpi przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

Odpowiedź z ministerstwa wpłynęła 22 listopada. Publikujemy pełną teść pisma.

W odpowiedzi na zapytanie Pana posła Stanisława Szweda przesłane przy piśmie z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z ulicami Lipowską i Świerkowicką w Czechowicach-Dziedzicach przedstawiam następujące informacje i wyjaśnienia.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mając na względzie poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, podjęła się przygotowania do realizacji inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinku DK 1 od skrzyżowania z ul. Lipowską do południowej granicy gminy Czechowice-Dziedzice".

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi krajowej nr 1 od skrzyżowania z ul. Lipowską do południowej granicy gminy Czechowice-Dziedzice. Jest to odcinek o dużym zagrożeniu wypadkami. Zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu z 2010 r. natężenie ruchu wynosi ponad 36 tys. poj./dobę. Droga krajowa nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach krzyżuje się z dwoma drogami podrzędnymi tj. ul Lipowską i ul. Świerkowicką. Na obu skrzyżowania możliwy jest ruch we wszystkich relacjach, na żadnym ze skrzyżowań nie występują jakiekolwiek urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu. W obrębie wymienionych skrzyżowań dopuszczony ruch pieszych poprzeczny do drogi krajowej oraz wzdłuż ulic podrzędnych.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Spodziewany efekt to likwidacja niebezpiecznego przejazdu poprzecznego przez dwujezdniowy przekrój drogowy (2x2 pasy ruchu) - skrzyżowanie z ul. Świerkowicką. W rezultacie wyeliminowane zostaną cztery relacje kolizyjne. Bezpieczna obsługa ruchu poprzecznego nastąpi poprzez przebudowę skrzyżowania i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Lipowską. A ponadto nastąpi regulacja rowów, przebudowa kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego, wymiana i wzmocnienie nawierzchni drogowej oraz przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia technicznego.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano niezbędne decyzje administracyjne w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Ponadto informuje, iż inwestycja planowana jest do realizacji od 2014 roku.

Z poważaniem,
Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu

ab / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.