czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 21 czerwca 2014
  • 25 czerwca 2014
  • wyświetleń: 4738

Absolutorium dla burmistrza

Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut na sesji Rady Miejskiej 24 czerwca uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2013. Za udzieleniem absolutorium głosowało 19 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego - w tym przypadku burmistrza - w określonym przedziale czasowym.

Przed udzieleniem absolutorium rada miejska zapoznaje się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Uchwałę w sprawie absolutorium rada miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

błachut
Marian Błachut · fot. czecho.pl


Dochody budżetowe w 2013 roku zostały uzyskane przez gminę na poziomie 125.146.876 zł (101,20% planu dochodów), a wydatki zostały poniesione w wysokości 126.653.620 zł (97,08% planu wydatków).

Wśród dochodów, największy udział miały wpływy z podatków i opłat - 41.264.570 zł (32,97% wykonania budżetu) i udziały w podatkach PIT i CIT - 35.510.847 zł (28,38%).

Wydatki bieżące stanowiły 89,77% wydatków, tj. 113.701.148 zł, natomiast wydatki majątkowe - 10,23% czyli 12.952.472 zł.

Na tej samej sesji, jeszcze przed udzieleniem burmistrzowi absolutorium, radni jednomyślnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013 (19 głosów za, 0 wstrzymujących się i 0 głosów przeciwnych).

aka, ab / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.