Reklama

Wiadomości

 • 26 lutego 2016
 • wyświetleń: 877

Bezpłatne poradnictwo w gminie

Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego w Czechowicach-Dziedzicach, uruchomione zostało poradnictwo w sprawie uzależnień od substancji psychoaktywnych.

W czasie dyżurów możliwe jest: uzyskanie informacji na temat form pomocy osobom używającym substancji psychoaktywnych, diagnoza uzależnienia, kierowanie osób do konkretnych placówek leczenia uzależnień, udzielanie porad i wsparcia, krótkoterminowa terapia Candis dla osób uzależnionych od marihuany, kierowanie do programu profilaktyki selektywnej Fred Goes Net, poprowadzenie warsztatu profilaktyki selektywnej Fred Goes Net (jeśli liczba zgłoszeń na to pozwoli).

Do skorzystania z oferty szczególnie zachęcamy rodziców zaniepokojonych nietypowym zachowaniem dziecka, młodzież uwikłaną w eksperymenty ze stosowaniem środków odurzających, nauczycieli, wychowawców chcących pogłębić swoją wiedzę na temat mechanizmów uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Poradnictwo jest bezpłatne dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice.

Dyżury odbywają się dwa razy w miesiącu w godz. 14.00- 17.00, w następujących terminach:
 • 29 lutego,
 • 14 marca,
 • 11 kwietnia oraz 25 kwietnia,
 • 9 maja oraz 23 maja,
 • 6 czerwca oraz 20 czerwca,
 • 8 sierpnia oraz 29 sierpnia,
 • 12 września oraz 26 września,
 • 10 października oraz 24 października,
 • 7 listopada oraz 21 listopada,
 • 5 grudnia.


Punkt Konsultacyjny mieści się w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1b, tel. 783-444-817 ( w godzinach pracy). Ponadto w Punkcie można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną (w poniedziałki od 15.00 do 19.00) oraz pomoc prawną (w środy od 15.00 do 18.00). Działa tu także grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą (we wtorki od 17.00 do 19.00).

Szczegółowych informacji można uzyskać w Biurze ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom przy Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, tel. 32 214-71-61.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.