Wiadomości

  • 10 maja 2016
  • wyświetleń: 3268

Radni powiatowi na sesji uczcili 1050. rocznicę Chrztu Polski

XXIV sesja Rady Powiatu w Bielsku-Białej miała szczególny wymiar, jej pierwszą część poświęcono 1050. rocznicy Chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego.

Radni uczcili 1050. rocznicę Chrztu Polski - 05.2016 · fot. Powiat Bielski


Oficjalna część rozpoczęła się od programu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach, pod kierunkiem Renaty Kocjan i Jolanty Czyż-Cieciak. Młodzież podkreślała znaczenie wiary, naszych korzeni, patriotyzmu i historii, która jest siłą i podstawą tożsamości. Występ ten zachwycił radnych i wszystkich obecnych na salki sesyjnej.

W dalszej kolejności wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Chodorowski przedstawił interesującą prezentację poświęconą 1050. rocznicę Chrztu Polski, podczas której omówił to znaczące, przełomowe, historyczne wydarzenie. które umocniło i zjednoczyło nasze państwo, tworząc ponadplemienną strukturę, podniosło jego rangę w ówczesnej Europie, rozpoczęło chrześcijańską cywilizację na naszych ziemiach.

Po tych wyjątkowych punktach programu sesji, radni rady Powiatu na stojąco, przez aklamację podjęli uchwałę w sprawie uczczenia 1050. rocznicy Chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego. W uzasadnieniu do uchwały czytamy:

W życiu narodów, państw i społeczeństw mają miejsce zdarzenia o kluczowym znaczeniu dla tych wspólnot i dla ich przyszłości. W roku 966 książę Polan - Mieszko I, z rodu Piastów, przyjął chrzest w obrządku łacińskim. Ten fundamentalny akt wiary stał się także udziałem jego bliskiego otoczenia, a w następnych dziesięcioleciach zdecydował o narodzinach Narodu i Królestwa Polskiego. W roku Jubileuszu 1050-lecia chrztu, Rada Powiatu w Bielsku-Białej, oddaje hołd twórcom chrześcijańskiej Polski, którzy dali podwaliny pod ugruntowanie naszej tożsamości, zanurzonej w dziedzictwie cywilizacji i kultury kręgu śródziemnomorskiego. Wyrażamy wdzięczność ponad trzydziestu pięciu pokoleniom naszych Rodaków, którzy utrwalali i rozwijali tę spuściznę aż do naszych czasów, dla dobra całej Europy i świata. Ufamy, że świadomi zasobów tego skarbca dziejów, jako chrześcijański naród zachodu, podtrzymamy i poniesiemy w przyszłość te idee i wartości religii, kultury i siły moralnej, które legły u początków naszej historii.

Po tej części Grażyna Skęczek - nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach omówiła realizację projektu pt. "Lepiej zrozumieć, by lepiej poznać. Wyzwania wychowawcze da nauczyciela 2015-2016." w ramach programu europejskiego Erasmus+. Projekt ten rozpoczął się 1 września 2015 roku, a kończy się 31 maja tego roku. W ramach współpracy z włoską szkołą w Reggio Emilia (gdzie Józef Wybicki napisał "Mazurka Dąbrowskiego") obejmował kursy językowe, szkolenie kulturowe na temat Włoch, dwa szkolenia merytoryczne poświęcone zaburzeniom zachowywania uczniów, kurs on-line na portalu e-Twinning. Realizatorzy projektu podkreślali efekty jego realizacji: wzrost kompetencji nauczycieli i wychowawców oraz poszerzenie europejskiego wymiaru szkoły.

Alina Macher

źródło: Powiat Bielski

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.