czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 4 października 2016
  • wyświetleń: 1832

Europejska Nagroda Promocji Przedsiębiorczości dla Powiatu

Powiat bielski za rozwój środowiska biznesowego otrzymał prestiżową Europejską Nagrodę Przedsiębiorczości 2016.

Reklama

Powiat bielski w odpowiedzi na ogłoszenie Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej, kolejnej edycji konkursu "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016" zgłosił projekt pn. "Przekształcenie obszarów zdegradowanych w nowoczesny ośrodek przemysłu i innowacji regionu bielskiego".

Celem konkursu było wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Projekt powiatu bielskiego obejmował działania trzech projektów realizowanych w latach 2005 r. do 2015 r. na terenach zdegradowanych, pokopalnianych, położonych w gminie Czechowice-Dziedzice i Bestwina. Projekt pierwszy obejmował utworzenie Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o , drugi projekt przyczynił się do powstania Centrum Transferu Technologii, a trzeci projekt uzbroił kolejne zdegradowane poprzemysłowe tereny o powierzchni 19 ha i zbudował drogę o długości 2,4 km. Teren ten zyskał walory kwalifikujące go jako strefę inwestycyjną, w pełni przygotowaną do przyjmowania nowych podmiotów gospodarczych.

Realizacja tych projektów w sumie uzbroiła i zrewitalizowała 49 ha obszarów zdegradowanych i nadała im nowe funkcje gospodarcze. Ponadto udostępniono przedsiębiorcom powierzchnie na prowadzenie działalności gospodarczej o łącznym wymiarze 9 756 m2, wybudowano sieć teleinformatyczną o długości 2,3 km oraz sieć energetyczną o długości 3,8 km. Zakupiono wyposażenie udostępniane MŚP o wartości 312 320 PLN. Obecnie z tej infrastruktury korzysta 40 przedsiębiorców i stworzono ponad 700 nowych miejsc pracy w regionie. Utworzono infrastrukturę lotniskową z pasem startowym o długości 700 m, rozwija się przemysł związany z lotnictwem.

Całkowity budżet tych projektów to 66 989 043,63 PLN, w tym dotacje z Unii Europejskiej to 48 207 834,93 PLN. Dofinansowanie to pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Inicjatorem przedsięwzięcia był Starosta Bielski Andrzej Płonka, który pokonał główną trudność jaką było przekonanie do współpracy trzech samorządów z przedsiębiorcami. Ta długa i zgodna współpraca zaowocowała osiągnięciem tak wysokich efektów.

Efekt tej długiej współpracy doceniła kapituła Konkursu "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości" i w tym roku przyznała na etapie krajowym powiatowi bielskiemu prestiżowe wyróżnienie w kategorii "rozwój środowiska biznesowego".

aka / czecho.pl

źródło: Powiat Bielski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.