Wiadomości

  • 2 marca 2017
  • 16 marca 2017
  • wyświetleń: 2814

Konferencja dot. zagrożeń cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

Za nami:

Pedagodzy i psycholodzy szkół gminy Bestwina zapraszają na konferencję pt. "Środowisko społeczno-wychowawcze wobec zagrożeń cyberprzestrzeni i świata wirtualnego" organizowaną pod patronatem wójta gminy Bestwina. Spotkanie poprowadzą: prof. dr hab. Józef Bednarek i dr Anna Andrzejewska.

- 16 i 17 marca będziemy gościć w naszej gminie specjalistów od mediów cyfrowych i związanych z nimi technologii informacyjno-komunikacyjnych. Profesor dr hab. Józef Bednarek i dr Anna Andrzejewska przeprowadzą warsztaty dla dzieci i młodzieży ze szkół gminy Bestwina oraz poprowadzą konferencję dla wszystkich zainteresowanych osób - informują organizatorzy.

Konferencja odbędzie się w czwartek, 16 marca o godzinie 16.00 w sali gimnastycznej ZSP w Bestwinie, przy ulicy Szkolnej 11. Celem spotkania będzie zapoznanie uczestników z najważniejszymi i najnowszymi zjawiskami patologicznymi występującymi w świecie wirtualnym, a będącymi powszechnym zagrożeniem środowisk oświatowo-wychowawczych, zwłaszcza szkoły i rodziny.

Konferencja dot. zagrożeń cyberprzestrzeni i świat


Prelegenci:Prof. dr hab. Józef Bednarek - pedagog, dydaktyk, medioznawca, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni humanistycznych i pedagogicznych. Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka RP. Ekspert merytoryczny w projekcie "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencja pracownika socjalnego".

Autor kilkunastu książek i kilkudziesięciu publikacji, m. in. "Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Dylematy przestrzeni cyfrowej" (2015). "Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego" (2014), "Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym" (2014), "Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni" (2014), "Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego" (2014), "Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli" (2010), "Przemoc i agresja w sieci - cyberbullying" (2009), "Cyberświat - możliwości i ograniczenia" (2009), "Multimedia w kształceniu" (2006), "Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych" (2005), "Media w nauczaniu" (2002).

Opiekun naukowy przygotowania dokumentacji i realizacji kilkudziesięciu etiud filmowych o zagrożeniach cyberprzestrzeni. Organizator i współorganizator wielu konferencji i seminariów naukowych, na których przedstawiał referaty i komunikaty z badań. Kierownik projektów badawczych także międzynarodowych. Promotor prac magisterskich i doktorskich. Twórca licznych innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wykładowca wielu szkoleń i warsztatów. Przedmiotem zainteresowań jest świat wirtualny - jego możliwości i zagrożenia.

dr Anna Andrzejewska - pedagog w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni pedagogicznych. Członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka RP. Ekspert merytoryczny w projekcie "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencja pracownika socjalnego".

Autorka książek m. in. "Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Dylematy przestrzeni cyfrowej" (2015). "Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych" (2014), "Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego" (2014), "Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym" (2014), "Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni" (2014), "Patologie moralne w sieci" (2009), "Gry komputerowe i sieciowe. Nasze dziecko w wielkiej sieci" (2009), "Cyberświat - możliwości i ograniczenia" (2009), "(Nie)Bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnień"(2008). "Magia szklanego ekranu - zagrożenia płynące z telewizji" (2007).

Zajmuje się edukacją medialną, patologiami w cyberprzestrzeni oraz uzależnieniami od mediów cyfrowych. Od lat prowadzi badania związane z wpływem najnowszych mediów na życie dzieci i młodzieży. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych i sympozjów. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zagrożeń powodowanych przez cyberprzestrzeń. Współautorka projektów badawczych. Współtwórca wielu filmów dydaktycznych i aplikacji multimedialnych z ww. obszarów wiedzy. Zainteresowania naukowe dotyczą: pedagogiki, psychologii, edukacji medialnej, cyberprzestrzeni, patologii społecznych.

BM / czecho.pl

źródło: gminabestwina.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.