Reklama

Wiadomości

  • 18 marca 2017
  • 26 kwietnia 2017
  • wyświetleń: 12110

Czechowice-Dziedzice ogłosiły konkurs na najpiękniejszy ogród

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłosił konkurs na "Najpiękniejszy i najbardziej przyjazny środowisku dom i ogród w Gminie Czechowice-Dziedzice". Celem konkursu jest wspieranie ekologicznych wzorców, ochrona bioróżnorodności, zachęcenie mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego środowiska.

Najpiękniejszy ogród i dom przyjazny środowisku w Gminie Czechowice-Dziedzice 2016 - miejsce 1. · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice, którzy posiadają najpiękniejsze i najbardziej przyjazne domy i ogrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, w tym posiadają ekologiczne źródło ogrzewania budynku np. ogrzewanie gazowe, elektryczne, ciepło sieciowe, piec węglowy V lub IV klasy oraz uregulowaną gospodarkę ściekową (tj. posiadają przyłącze kanalizacyjne lub przydomową oczyszczalnię ścieków lub zbiornik bezodpływowy opróżniany zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie. Dodatkowymi wymogami, które trzeba spełnić, aby móc wziąć udział w konkursie - i to po raz pierwszy wprowadzono w tegorocznej edycji - jest posiadanie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nieposiadanie względem gminy i jednostek organizacyjnych gminy zaległości z tytułu podatków i innych opłat.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu. Regulamin i karta znajdują się na stronie internetowej http://www.czechowice-dziedzice.pl i w siedzibie Urzędu Miejskiego. Wypełnioną i podpisaną kartę należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w terminie do 30 kwietnia 2017 r.

Najpiękniejszy ogród i dom przyjazny środowisku w Gminie Czechowice-Dziedzice 2016 - miejsce 2. · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Oceny przedmiotu konkursu dokona Komisja Konkursowa, a zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Konkursową od 15 maja do dnia 30 września 2017 r. na podstawie przeprowadzonych oględzin w terenie (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin). Uczestnik konkursu może przedstawić Komisji Konkursowej dokumentację zdjęciową ogrodu.

Komisja konkursowa dokonuje oceny na podstawie takich kryteriów, jak estetyka zagospodarowania ogrodu, funkcjonalność ogrodu, oryginalność i pomysłowość wykonania ogrodu, bioróżnorodność roślin, bioróżnorodność zwierząt, udział roślin miododajnych i przyjaznych pszczołom, ciekawe rozwiązania małej architektury, korzystanie ze źródeł energii odnawialnej, ekologiczny sposób zagospodarowania odpadów zielonych, sposób zagospodarowania wód deszczowych.

Najpiękniejszy ogród i dom przyjazny środowisku w Gminie Czechowice-Dziedzice 2016 - miejsce 3. · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


W konkursie zostaną przyznane nagrody finansowe o wartości nieprzekraczającej kwot - za I miejsce 2.000 zł, za II miejsce 1.500 zł, za III miejsce 1000 zł. Komisja konkursowa może przyznać także wyróżnienia. Decyzja komisji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 30 października, natomiast wręczenie nagród nastąpi w terminie do 30 listopada br.

---

W pierwszej edycji konkursu ("Najpiękniejszy ogród i dom przyjazny środowisku w Gminie Czechowice-Dziedzice"), która miała miejsce w zeszłym roku, a którą rozstrzygnięto ją 6 października 2016 r. - wzięło udział 10 zgłoszonych ogrodów i domów.

Najpiękniejszy ogród i dom przyjazny środowisku w Gminie Czechowice-Dziedzice 2016 - wyróżnienia · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Nagrody odebrali ich właściciele - pierwsze miejsce zajęła Pani Barbara Szpyra z Czechowic-Dziedzic, drugie - Państwo Małgorzata i Maciej Datta z Czechowic-Dziedzic, a trzecie - Bożena Bumbar z Zabrzega. Wyróżnienia za swoje ogrody (i domy) otrzymali (w kolejności alfabetycznej): Państwo Lucyna Dziech, Dariusz i Urszula Korczyk, Dorota i Piotr Niesyt, Jadwiga Paździora, Elżbieta i Piotr Rogowiec, Rozalia Szypuła i Wojciech Wizner.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.