czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 27 czerwca 2017
  • wyświetleń: 7073

[ZDJĘCIA] Rada Miejska udzieliła burmistrzowi absolutorium

Dziś na sesji Rady Miejskiej radni udzielili burmistrzowi Czechowic-Dziedzic absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2016 rok. Za absolutorium głosowało 13 radnych. 6 radnych z klubu Rodzina - Prawo - Wspólnota wstrzymało się od głosu.

Reklama

Rada Miejska udzieliła burmistrzowi absolutorium - 27.07.2017 · fot. czecho.pl


Tradycyjnie przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium, radni rozpatrywali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok. Sprawozdanie finansowe przyjęto jednogłośnie.

W dyskusji przed rozpatrzyłem projektu uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium głos zabrał Radosław Hudziec. Radny przestawił stanowisko klubu Rodzina, Prawo, Wspólnota.

Rada Miejska udzieliła burmistrzowi absolutorium - 27.07.2017
Rada Miejska udzieliła burmistrzowi absolutorium - 27.07.2017 · fot. czecho.pl


- Przy uchwalaniu budżetu za 2016 rok klub Rodzina, Prawo, Wspólnota zgłaszał zastrzeżenia, zwracał uwagę na brak ważnych zadań dla mieszkańców gminy. W czasie wielokrotnie podejmowanych zmian budżetowych nie uwzględniono wielu wniosków radnych, dlatego klub radnych Rodzina, Prawo, Wspólnota nie chcąc autoryzować w ten sposób polityki zarządzenia miastem, mając nadzieję na korektę w przyszłości, postanawia wstrzymać się od głosu - poinformował radny Radosław Hudziec.

W odpowiedzi na krytyczne wystąpienie klubu Rodzina, Prawo, Wspólnota radny Kazimierz Urbański przytoczył kilka statystyk. - Tutaj fakty mówią wszystko za siebie. 105% wykonania planu dochodów, zadłużenie na poziomie 4,6%. Nic dodać, nic ująć. Gratuluje burmistrzowi - mówił radny z klubu radnych Przyjazny Samorząd.

Rada Miejska udzieliła burmistrzowi absolutorium - 27.07.2017
Rada Miejska udzieliła burmistrzowi absolutorium - 27.07.2017 · fot. czecho.pl


Ostatecznie za absolutorium głosowało 13 radnych, przeciw - żaden, a 6 radnych wstrzymało się od głosu.

- Dziękuje radnym za wsparcie. Zawsze je odczuwałem. Dziękuję też za deklarację złożoną w imieniu tych radnych, którzy z wielką odpowiedzialnością i troską podchodzą do konstruowania budżetu. Zawsze mówię, że budżet jest naszym wspólnym dziełem i celem, który nas jednoczy. Oczywiście nie wszystkich, ale jest rozsądna większość, która rozumie właściwie cele społeczne i chce naszą gminę rozwijać - powiedział burmistrz Marian Błachut po głosowaniu nad absolutorium.

Dochody budżetu gminy za 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 173.155.232 zł, tj. 105,54% planu dochodów. Wydatki budżetu gminy za 2016 rok zostały zrealizowane w wysokości 160.125.030 zł, tj. 93,81% planu wydatków. Rozchody budżetu gminy za 2016 rok zostały zrealizowane w wysokości 4.407.630 zł, tj. 100% planu rozchodów. Zadłużenie na koniec 2016 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 7.990.100 zł.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2016 uchwalony został Uchwałą XVIII/166/15 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2015 roku i wynosił po stronie dochodów 141.51.717 zł, a po stronie wydatków 139.154.129 zł.

W 2016 roku Rada Miejska podjęła 6 uchwał zmieniających budżet gminy, a Burmistrz wydał 21 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie, wskutek czego w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2016 r. wynosił po stronie dochodów 164.072.649 zł, a po stronie wydatków 170.699.494 zł.

ab / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.