Wiadomości

  • 27 września 2017
  • wyświetleń: 3601

[ZDJĘCIA] W Starostwie Powiatowym odbyły się warsztaty ekologiczne

W Starostwie Powiatowym 25 września miały miejsce warsztaty ekologiczne dla samorządów lokalnych i organizacji proekologicznych oraz zainteresowanych instytucji. Warsztaty odbyły się dzięki współpracy Stowarzyszenia "Region Beskidy" wraz ze słowackim partnerem Zdrużeniem Region Beskydy, które od lipca tego roku do czerwca 2018 roku realizuje mikroprojekt pod nazwą "Powietrze nie zna granic".

Warsztaty "Powietrze nie zna granic" - 09.2017 · fot. Alina Macher / Powiat Bielski


Warsztaty poprowadził Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego (PAS), inicjatywy zrzeszającej ruchy obywatelskie zatroskane złą jakością powietrza w Polsce.

- Sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia jest dramatyczna i niesie poważne konsekwencje dla zdrowia osób mieszkających w Polsce. Zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną około 45 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie oraz wpływa na powstawanie schorzeń takich jak nowotwory, zawał serca, udar mózgu, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc i wielu innych.Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja pochodząca ze spalania węgla i innych paliw stałych w sektorze komunalno­bytowym. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami odpowiada ona za 52% emisji pyłu (PM10) i aż 87% emisji benzo(a)pirenu. Źródłem zanieczyszczenia jest również transport samochodowy, przemysł oraz energetyka zawodowa. Celem PAS jest doprowadzenie jakości powietrza do stanu nie zagrażającego zdrowiu i życiu osób mieszkających w Polsce. Dążymy do osiągnięcia jakości powietrza spełniającej normy obowiązujące w naszym kraju - czytamy na stronie internetowej Polskiego Alarmu Smogowego.

Na spotkaniu w bielskim Starostwie P.Siergiej przekazał zebranym dobre praktyki samorządów walczących ze smogiem, zwłaszcza działania władz lokalnych Skawiny i Krakowa. Na podkreślenie zasługują takie przedsięwzięcia i inicjatywy jak wprowadzenie stałego finansowania wymiany kotłów w wieloletniej perspektywie finansowej, program ochrony dla najuboższych, uruchomienie skutecznych kanałów informacyjnych, zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli i żłobków, instalacja tablic świetlnych o stężeniu pyłów, akcje edukacyjne i happeningi ostrzegające przed zanieczyszczeniami. Prelegent omówił również formy działania Polskiego Alarmu Smogowego i jego oddziałów w terenie.

W ramach w/w mikroprojektu zaplanowano cykl spotkań warsztatowych, podczas których osoby reprezentujące samorządy lokalne, organizacje proekologiczne oraz inne zainteresowane instytucje będą mogły wymienić się poglądami i doświadczeniami w tej bardzo ważnej dziedzinie.

Efektem wszystkich spotkań będzie wspólna publikacja zawierająca pakiet zaleceń proekologicznych opisujących sposoby ochrony jakości powietrza wraz z informacjami na temat negatywnego wpływu na zdrowie, dziedzictwo przyrodnicze oraz kulturowe ma zanieczyszczenie powietrza.

Alina Macher / czecho.pl

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Czechowicach-Dziedzicach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj