Wiadomości

  • 9 listopada 2017
  • 19 listopada 2017
  • wyświetleń: 4848

Na aplikację do wywozu odpadów komunalnych trzeba jeszcze poczekać

W naszej gminie śmieci segregowane są odbierane tylko raz w miesiącu. Łatwo jest przeoczyć datę odbioru, co powoduje nagromadzenie się odpadów na posesji, ewentualnie trzeba osobiście jechać do punktu zbiórki odpadów. Jeden z mieszkańców zasugerował burmistrzowi stworzenie aplikacji, która przypominałaby o dacie wywozu śmieci.

- Czy we współpracy z firmą Sanit-Trans nie warto byłoby pomyśleć o aplikacji na telefony, w której podawałoby się adres, a telefon wysyłałby powiadomienia dzień wcześniej (wg ustalonej godziny), że w dniu następnym jest odbiór śmieci, czy to segregowanych, dużych gabarytów lub niesegregowanych? - pytał w liście do burmistrza jeden z mieszkańców. - Taka aplikacja jest bardzo łatwa do wykonania (korzystałaby z darmowych map Google). Aplikacja taka na pewno pomogłaby również firmie Sanit-Trans w bardziej płynnym rozłożeniu ilości odbieranych odpadów w czasie - dodał.

Jak zauważył burmistrz, propozycja uruchomienia w Gminie Czechowice-Dziedzice aplikacji na urządzenia mobilne, przypominającej mieszkańcom o zbliżającym się terminie odbioru odpadów komunalnych, była już analizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że proponowane rozwiązanie byłoby dodatkowym narzędziem, uzupełniającym sprawne funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie.

- Harmonogram odbioru odpadów jest ustalany z góry na cały rok, dostarczany w formie drukowanej wszystkim gospodarstwom domowym i równocześnie stale dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (gdzie możliwa jest jego korekta w każdej chwili), uruchamianie aplikacji informującej o kolejnych datach wywozu odpadów nie wydaje się być działaniem koniecznym, czy pilnym. Oczywiście zdarzają się sytuacje, związane na przykład z awarią pojazdu, czy innym zdarzeniem losowym, w których odpady nie zostają odebrane w dniu wynikającym z harmonogramu. I w takich właśnie sytuacjach aplikacja rzeczywiście mogłaby okazać się przydatna. Mają one jednak charakter incydentalny - pisze burmistrz Marian Błachut.

Włodarz zauważył również, że uruchomienie aplikacji nie zwolniłoby urzędników z konieczności informowania o wszelkich zmianach w harmonogramie w dotychczasowy sposób. Nie wszyscy mieszańcy korzystają bowiem z urządzeń mobilnych, a zainstalowanie i użytkowanie aplikacji byłoby dobrowolne.

- Opracowanie i wdrożenie takiej aplikacji wiązałoby się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z jej przygotowaniem oraz funkcjonowaniem (opłaty abonamentowe). Naszym priorytetem jest w tej chwili unikanie jakichkolwiek dodatkowych wydatków, które miałyby wpływ na wzrost kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie. Niewykluczone natomiast, że w przyszłości, kiedy pojawią się środki na wdrożenie takiego projektu, aplikacja - podkreślę to raz jeszcze, stanowiąca przydatne, ale jednak dodatkowe narzędzie - zostanie opracowana i uruchomiona - podsumował burmistrz.

BM / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.