Wiadomości

  • 20 stycznia 2018
  • wyświetleń: 4473

Gmina zakupi kolejne kompostowniki dla mieszkańców

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przygotowuje kolejne zamówienie dotyczące zakupu kompostowników dla mieszkańców naszej gminy.

Kompostowniki
Kompostowniki będą udostępnione mieszkańcom. · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Właściciele domów jednorodzinnych, którzy chcą zagospodarować we własnym zakresie odpady biodegradowalne pochodzące z ogrodu i kuchni, mają nadal możliwość złożyć wniosek o użyczenie kompostownika. Kompostowniki będą udostępniane bezpłatnie, na warunkach określonych w umowie zawartej na okres 60 miesięcy z osobami deklarującymi chęć uczestnictwa w programie.

Wnioski o użyczenie kompostownika przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Pl. Jana Pawła II 1, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, III piętro pokój 405, w godzinach pracy Urzędu.

Zakup kolejnych kompostowników przewidziany jest w pierwszej połowie 2018 roku.

Udostępnione pojemniki będą miały pojemność 800 l bez względu na powierzchnię działki.

- O przydziale decyduje kolejność zgłoszeń. Po weryfikacji wnioskujący zostanie poinformowany o czasie i miejscu podpisania umowy użyczenia. O przywilej mogą się ubiegać osoby zamieszkałe na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na dzień zawarcia umowy nie zalegają z płatnościami na rzecz gminy Czechowice-Dziedzice oraz dysponujące nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla sąsiadów - informuje Urząd Miejski.

Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o użyczenie kompostowników w roku 2017, a nie otrzymali kompostownika, będą mogli odebrać kompostownik po wcześniejszym podpisaniu umowy o użyczenie kompostownika.

aka / czecho.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Czechowicach-Dziedzicach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj