czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 21 lipca 2018
  • 23 lipca 2018
  • wyświetleń: 6901

Poznaliśmy wyniki badań powietrza. Jest gorzej niż w Bielsku-Białej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj

Od 16 marca do 5 kwietnia 2018 roku były prowadzone badania jakości powietrza ambulansem pomiarowym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Po uzgodnieniu lokalizacji spełniającej warunki wykonania pomiarów z przedstawicielem inspektoratu, ambulans został usytuowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Studenckiej 2 w Czechowicach-Dziedzicach.

Reklama

powietrze, wioś
fot. um.czechowice-dziedzice.pl


Badaniami w sposób ciągły były objęte: pył zawieszony PM10, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla i benzen. W okresie pomiarów nie wystąpiły przekroczenia w/w substancji, za wyjątkiem pyłu zawieszonego PM10. Na 21 dni pomiarowych zanotowano 13 dni z przekroczonym poziomem dopuszczalnym dla pyłu zawieszonego PM10, którego norma wynosi 50 µg/m3. W okresie pomiarów nie wystąpiło przekroczenie poziomu informowania (200 µg/m3) oraz alarmowego (300 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10.

Analiza warunków meteorologicznych oraz otrzymane wyniki pomiarów wskazują, iż zasadniczy wpływ na jakość powietrza na terenie Czechowic-Dziedzic ma emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych.

Poniżej prezentowane jest zestawienie wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do pomiarów wykonanych przez mobilną stację WIOŚ w Czechowicach-Dziedzicach oraz automatyczną stację WIOŚ w Bielsku-Białej.

tabela powietrze


Zestawienie wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 wykonanych w tym samym okresie przez mobilną stację WIOŚ w Czechowicach-Dziedzicach oraz automatyczną stację WIOŚ w Bielsku-Białej jednoznacznie pokazuje, że pomiary z Bielska-Białej nie są reprezentatywne dla Czechowic-Dziedzic. Dobowe stężenia pyłu PM10, zarejestrowane w czasie prowadzonych równolegle badań, każdego dnia są wyższe w Czechowicach-Dziedzicach, a w niektóre dni przekraczają dobowe stężenia rejestrowane w Bielsku-Białej o kilkadziesiąt, na nawet przeszło sto procent!

Wyniki badań rejestrowanych stężeń pyłu PM10 jednoznacznie wskazują, że konieczne jest zlokalizowanie na terenie Czechowic-Dziedzic stałej, działającej w systemie ciągłym, automatycznej stacji WIOŚ. Przypomnijmy, że o zlokalizowanie takiej stacji pomiarowej w Czechowicach-Dziedzicach władze gminy zabiegają od kilku lat, a z kolejnym takim wnioskiem Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w ubiegłym roku.

Od wielu lat w Czechowicach-Dziedzicach podejmowane są systematyczne działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza związanego z niską emisją, czyli indywidualnym ogrzewaniem budynków jednorodzinnych. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla budynków jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice realizowany był już w latach 2007 - 2012, a nasza gmina znalazła się w gronie samorządów - pionierów, realizujących PONE w regionie.

W tym czasie zrealizowano cztery jego etapy, w ramach których, kosztem przeszło 4,5 miliona złotych, zmodernizowano w sumie 378 kotłowni! Realizacja gminnego PONE została wznowiona w ubiegłym roku. Choć oferta obejmowała dofinansowanie jedynie do wymiany kotłów na gazowe - taka zamiana gwarantuje bowiem największy efekt ekologiczny - w Czechowicach-Dziedzicach udało się zmodernizować kolejnych 85 przydomowych kotłowni. Program kontynuowany jest również w roku bieżącym, a tym razem mieszkańcy mieli możliwość ubiegania się o dopłaty do wymiany kotłów nie tylko na gazowy, ale również na ekologiczny kocioł na ekogroszek 5 klasy. Dzięki realizacji tegorocznego PONE możliwa będzie modernizacja kolejnych 250 przydomowych kotłowni na terenie gminy.

Program wymiany starych kotłów węglowych to priorytetowe, ale nie jedyne przedsięwzięcie, które zamierza zrealizować Gmina Czechowice-Dziedzice. W tym roku gmina przystąpiła również do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Odnawialne Źródła Energii (OZE), pozwalającego uzyskać dofinansowanie do montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów solarnych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet. Do udziału w projekcie, w ramach którego dofinansowanie do inwestycji może sięgnąć nawet 95 procent kosztów kwalifikowanych netto, zakwalifikowało się blisko 500 mieszkańców gminy.

By ograniczyć zanieczyszczenie powietrza Czechowice-Dziedzice stale modernizują tabor autobusowy swojego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. W ciągu minionych kilkunastu miesięcy - dzięki realizacji projektu "Przyjazna Komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach" - tabor czechowickiego przewoźnika wzbogacił się o 7 nowoczesnych, ekologicznych autobusów Solaris Urbino 12, w tym trzy autobusy z napędem hybrydowym oraz cztery z nowoczesnymi silnikami diesla spełniającymi rygorystyczne normy emisji spalin Euro VI

ab / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Czechowicach-Dziedzicach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj