Wiadomości

  • 19 grudnia 2018
  • wyświetleń: 7289

Radni przyjęli budżet na 2019 rok - 38 mln złotych na inwestycje

Na sesji 18 grudnia . Rada Miejska przyjęła budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2019. W przyszłorocznym budżecie zapisano rekordową w historii naszego miasta kwotę na inwestycje, przekraczającą 38 milionów złotych. To o przeszło 10 milionów złotych więcej niż w roku bieżącym, który pod tym względem też był w Czechowicach-Dziedzicach rekordowy.

Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Ustalono dochody budżetu gminy na rok 2019 w łącznej wysokości 192.030.231,84 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 189.491.249,89 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.538.981,95 zł.

Ustalono wydatki budżetu gminy na rok 2019 w łącznej kwocie 208.382.206,84 zł, w tym wydatki bieżące - 170.106.549,50 zł, wydatki majątkowe - 38.275.657,34 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 16.351.975 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 16.351.975 zł.

Ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 18.900.000 zł, w tym kredyty w wysokości 18.900.000 zł.

Ustalono rozchody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 2.548.025 zł, w tym: pożyczki 298.025 zł, kredyty 2.250.000 zł.

Utworzono rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500.000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 583.155,24 zł, w tym rezerwy celowe na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 500.000,00 zł oraz zadania jednostek pomocniczych - 83.155,24 zł.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na 2019 rok został przyjęty niemal jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 20 radnych z klubów: Nowa Inicjatywa, Rodzina Prawo Wspólnota oraz Prawo i Sprawiedliwość, a jeden radny - z klubu PiS - wstrzymał się od głosu.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.