Wiadomości

  • 7 listopada 2019
  • 8 listopada 2019
  • wyświetleń: 11681

Falista jak nowa! Zakończyła się modernizacja za 2,5 mln zł

Dobiegła końca trwająca od grudnia ubiegłego roku przebudowa ulicy Falistej w Czechowicach-Dziedzicach. Zrealizowane kosztem przeszło 2,5 mln złotych zadanie polegało nie tylko na gruntownej przebudowie liczącego przeszło pół kilometra odcinka ulicy, ale również na rozbudowie i modernizacji kanalizacji deszczowej, która dotąd nie radziła sobie w przypadku nawalnych oraz długotrwałych opadów deszczu.

Ulica Falista w Czechowicach-Dziedzicach - 06.10.2019 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


W środę 6 listopada na ulicy Falistej odbyła się wizja lokalna z udziałem Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta, jego zastępcy Pawła Mrowca oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla Tomaszówka i zarazem radnego Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Janusza Uszoka. Jej przedmiotem było podsumowanie prowadzonego w trudnym terenie i jednocześnie niezwykle ważnego dla lokalnej społeczności zadania.

Przebudowa przebiegającej w wyjątkowo trudnym terenie ulicy Falistej (duże różnice wysokościowe i skomplikowane stosunki wodne), obejmowała m.in. przebudowę odcinka drogi o długości ponad pięciuset metrów, budowę i przebudowę chodników oraz przebudowę wszystkich zjazdów występujących na modernizowanym odcinku. Inwestycja objęła również budowę, rozbudowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, a także przebudowę wlotu skrzyżowania z ulicą Łukową, wraz z remontem nawierzchni odcinków drogi wewnętrznej i ulicy Łukowej w obrębie skrzyżowania z projektowanym łącznikiem, którego budowa ma być w przyszłości kolejnym etapem przebudowy układu komunikacyjnego w tym rejonie Osiedla Tomaszówka.

W ramach zadania zrealizowano także budowę kanalizacji deszczowej (wraz z wpustami) wzdłuż zaprojektowanego łącznika drogowego, a ponadto przebudowę oświetlenia ulicznego i usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną (przebudowa sieci gazowej i wodociągowej) na obszarze realizowanej obecnie i zaprojektowanej (łącznik) inwestycji, jak również wykonanie oznakowania oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.

Projekt przebudowy ulicy Falistej wraz z nowym łącznikiem kosztował 46.125 złotych i został wykonany w 2017 roku. Przetarg na zadanie rozstrzygnięto już w połowie grudnia ubiegłego roku, a inwestycję zrealizowała Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski z Jankowic. W trakcie trwających prac napotkano wiele trudnych do przewidzenia problemów, m.in. stwierdzono istnienie w śladzie ulicy kilku niezinwentaryzowanych sieci podziemnych, m.in. kanalizacji sanitarnej, niezinwentaryzowane przyłącza kanalizacji deszczowej z budynków oraz nieczynny wodociąg, co znacznie utrudniło prowadzenie robót. Niezależnie od tych utrudnień, prace przebiegły bardzo sprawnie i zakończyły się w terminie, obejmując dodatkowo liczne przebudowy i adaptacje indywidualnych wjazdów i wejść na tereny położonych wzdłuż ulicy posesji.

Dokłada długość przebudowanej ulicy to 522 metry, z czego 447 mb. o szerokości 5 metrów i 75 mb. o szerokości 3 metrów. Szerokość chodników to 2 metry, zaś długość kanału deszczowego to 150 merów.

Warto pamiętać, że w 2017 roku na terenie osiedla zakończono przebudowę ulicy Szwajcarska Dolina na całym jej odcinku, tj. od ulicy Łukasiewicza do ulicy Łukowej. Inwestycja o wartości niemal 730,9 tys. złotych obejmowała m.in. przebudowę ulicy, budowę chodnika i ponad czterdziestu zatok postojowych dla samochodów osobowych, a także remont zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę ogrodzenia wzdłuż terenu przedszkola (wraz z bramą wjazdową), budowę nowych słupów kompozytowych oświetlenia ulicznego z nowoczesnymi lampami w technologii LED i wykonanie wysady drzew.

Przed wykonaniem obu inwestycji, stan techniczny nawierzchni obu ulic był zły, a ich odwodnienie odbywało się w sposób niezorganizowany na przyległy teren (m.in. wskutek niezinwentaryzowanych sieci i przyłączy), brak było chodników oraz kompletnego oświetlenia ulicznego, a w sąsiedztwie przedszkola - brak miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Bilans ponad dwuletniego okresu generalnej przebudowy niezwykle ważnych dla układu komunikacyjnego Osiedla Tomaszówka ulic Szwajcarska Dolina i Falista to w sumie m.in. kilkadziesiąt nowych miejsc postojowych, prawie kilometr nowych i zmodernizowanych nawierzchni ulic, przy których zlokalizowanych jest kilkadziesiąt domów (także w zabudowie wielorodzinnej), wraz z kompleksowo przebudowaną infrastrukturą podziemną i naziemną, chodnikami i zjazdami.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.