Wiadomości

  • 15 sierpnia 2021
  • wyświetleń: 5830

[Historyczne ciekawostki] Wspomnienie o Andrzeju Poloku

W kolejnym artykule w ramach naszego cyklu "Historyczne ciekawostki", w tekście Barbary Pająk z Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic przedstawiamy postać Andrzeja Poloka. Jego życie było pełne poświęceń i pasji. Cechowała go mądrość życiowa i niezwykły hart ducha. Część swego życia poświęcił służbie publicznej na rzecz mieszkańców gminy Czechowice.

Wspomnienie o Andrzeju Poloku
Andrzej Polok · fot. Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic


Urodził się 26 października 1874 roku. Po ukończeniu Szkoły Ludowej nie kontynuował nauki. Był samoukiem, czytał wiele książek, czasopism. Jako człowiek dorosły prenumerował gazetę "Gwiazdkę Cieszyńską", gdzie zresztą pojawiły się pisane przez niego wiersze, które drukował pod pseudonimem "Kolop". Mieszkał z rodziną w domu pod nr 75, w części Czechowic określanych jako Czechowice Górne.

Wspomnienie o Andrzeju Poloku
Dom Andrzeja Poloka i jego rodziny (Czechowice nr 75) · fot. Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic


Dom ten stoi do dziś, chociaż został przebudowany po pożarze, jaki strawił jego dach. Spaliły się wtedy w większości znajdujące się tam ksiązki, dokumenty, czasopisma, które gromadził przez całe życie Andrzej Polok. Z żoną Katarzyną wychował 6-cioro dzieci: córki-Aurelię i Otylię oraz synów-Roberta, Emanuela, Jana, Ottona. Razem z żoną prowadzili gospodarstwo i ciężko pracowali na ziemi, aby utrzymać rodzinę. Budżet rodzinny ratowały wypłaty, jakie otrzymywał z firmy "Vacuum Oil Company" w Czechowicach. Pracował tam od 3 lipca 1905 roku, najpierw jako destylator, a gdy zdrowie zaczęło szwankować na portierni. Mimo to trzeba było szanować każdy grosz. Jako człowiek odpowiedzialny planował budżet rodzinny tak, aby starczyło pieniędzy na rzeczy niezbędne rodzinie. Mimo wielkiej zaradności i przezorności nie zawsze się to udawało.

Wspomnienie o Andrzeju Poloku
Rodzina Andrzeja Poloka · fot. Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic


Ze wspomnianego pożaru domu, jedną niewielu uratowanych rzeczy jest książeczka będąca dzisiaj w posiadaniu potomków Andrzeja Poloka. Na pierwsze stronie znajduje się pięknie napisany tytuł, który brzmi następująco:

Zapiski domowe
Andrzeja Poloka
Dnia 5 maja 1909 r.


Zapiski są prowadzone przez prawie 30 lat, do wiosny 1939 roku. Ich autor opisuje sprawy rodzinne, ważne z jego punktu widzenia wydarzenia polityczne, swe przemyślenia, a także rady praktyczne. Oto fragment "Zapisków domowych" dotyczących 1918 roku (została zachowana oryginalna pisownia).

Wspomnienie o Andrzeju Poloku
fot. Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic


Z przekonań był socjalistą. Pracując w "Vacuum Oil Company" organizował obronę praw pracowniczych. Był jednym z bardziej znanych działaczy robotniczych na terenie Czechowic i Dziedzic oraz aktywistą Związku Zawodowego Robotników Przemysłu Chemicznego i Pokrewnych. Od 1922 roku do wybuchu wojny w 1939 roku był wybierany do Wydziały gminnego Czechowic. W latach 1922-1939 (z niewielką przerwą) pełnił funkcję zastępcy wójta gminy, najpierw Andrzeja Wiencka, a później Franciszka Zieleźnika.

Wspomnienie o Andrzeju Poloku
Andrzej Polok wśród pracowników Vacuum Oil Company. Stoi w II rzędzie od góry, trzeci od lewej strony. · fot. Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic

Wspomnienie o Andrzeju Poloku
Andrzej Polok, jako zastępca wójta Franciszka Zieleźnika, w swoim biurze · fot. Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic


W 1931 roku podczas II ogólnopolskiego spisu ludności pełnił funkcję komisarza spisowego w części Czechowic takich jak: Zbijów, Koło, Prusiec. 30 września 1938 roku był ostatnim dniem jego pracy w Vacuum Oil Company co skrupulatnie odnotował w "Zapiskach domowych". Był w grupie robotników, która pierwsza skorzystała z emerytury na równi z urzędnikami firmy. W gazecie "Echo beskidzkie" z dnia 26 listopada 1938 roku ukazał się artykuł pt. "Niezwykła uroczystość", w którym dość dokładnie opisano uroczystość pożegnania robotników odchodzących na emeryturę.

Wspomnienie o Andrzeju Poloku
fot. Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic


Andrzej Polok zmarł 8 lipca 1940 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym przy kościele pw. św. Katarzyny w Czechowicach.

Barbara Pająk

źródło: Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Historyczne ciekawostki" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Historyczne ciekawostki

Odkurzamy stare zdjęcia i niezwykłe historie mieszkańców Czechowic-Dziedzic oraz okolicznych miejscowości sprzed lat. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Historyczne ciekawostki" podaj